Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Hướng dẫn sử dụng Satthep.net

Đăng ký:
Để đăng ký các bạn bấm vào nút Đăng ký. Các ô có dấu * là ô bắt buộc bạn phải có thông tin khai báo vào trong ô đó.Bạn tiến hành đưa các thông tin vào ô yêu cầu.Ở đây có một số yêu cầu đặc biệt:
-Ô Tên đăng nhập:Tên đăng nhập có từ 4-20 ký tự(a-z,0-9,A-Z) không có khoảng trắng và có dấu.
-Mật khẩu có ít nhất 6 ký tự.Không có dấu và khoảng trắng.
-Mã xác nhận: Bạn phải đánh đúng chuỗi ký tự bạn thấy bên tay phải. Số 0 là chữ o.
-Đưa thông tin vào các ô yêu cầu sau đó check vào ô Tôi đã đọc và …….
-Bấm đăng ký.và bạn đã đăng ký thành công 1 tài khoản thành viên
Đăng nhập:
-Ngay trên trang chủ http://satthep.net bạn đưa Tên đăng nhập vào ô Tên đăng nhập và mật khẩu vào ô Mật khẩu. Bấm Đăng nhập sau khi đăng nhập màn hình sẽ đưa bạn tới màn hình có thông tin tài khoản của bạn.
Thông tin tài khoản:
Tài khoản của Admin ...
01.Thống kê tài khoản:
 Khi bấm vào dòng này bạn sẽ thấy số tin bạn đã đăng, ngày hết hạn thành viên …vv.
02.Thông tin cá nhân:
Khi bạn bấm vào dòng này bạn có thể đổi mật khẩu, các thông tin bạn đã khai báo trong quá trình đăng ký.Tuy nhiên tên đăng nhập và mail thì bạn không thể thay đổi.
03.Các lô hàng đã đăng:
Trong dòng này có các lô hàng mà bạn đã đăng tin mua/bán.Bạn có thể sửa lô hàng khi bấm vào từng lô hàng.
04.Các liên hệ của bạn:
 Bạn có thể bấm vào để nhìn thấy các liên hệ của các thành viên khác liên hệ đến bạn để mua hay bán hàng.
05. Danh sách lô hàng đã lưu:
Khi bạn đăng nhập và truy cập vào phần giao dịch.Xem một tin đăng bán hay đăng mua nào đó bạn cảm thấy muốn lưu để xem sau.Dưới mỗi tin đều có chữ Lưu tin này. Khi bạn bấm vào đó thì tin đó được lưu trong danh sách các lô hàng đã lưu.
06.Đăng tin mua bán:
Sau khi bấm vào dòng Đăng tin mua bán bạn tiến hành khai báo các thông tin của lô hàng cần đăng tin: Các ô có dấu * bắt buộc đưa vào
Danh mục
(*) (Bấm chọn danh mục)
Tên lô hàng
(*)(Tên này được khách nhìn thấy đầu tiên)
Chủng loại
(*)(Hàng
Kích cỡ
(*)(Kích thước của lô hàng)
Số lượng/1 tấn
(*)(Đưa vào số tấn: chỉ ghi sô)
Chất lượng
(*)( Chất lượng chung của hàng)
Xuất xứ của lô hàng
(*)(VD: Hàng nga. Nhật, úc …vv)
Ngày hết hạn
 (*)(ngày lô hàng bị tắt)
Điều kiện giao hàng
(VD: Hàng giao kho bên mua, chuyển tiền trước khi giao..vv)
Mô tả (*)
(VD: Hàng loại 02, có bao bì, hàng mới đẹp….vv
Đơn giá/1 tấn
  (*)Nếu để sô 0 là Liên hệ
Hình 1 (Tối đa 300KB)
(đưa vào một hình <300 kb)
Hình 2 (Tối đa 300KB)
Bấm Browse để chọn hình trên máy tính của bạn
Hình 3 (Tối đa 300KB)
 
Hình 4 (Tối đa 300KB)
 
Hình 5 (Tối đa 300KB)
 
Loại tin
 
 
Chọn chính xác loại tin cần bán hoặc cần mua. Sau đó chọn đăng mới tin thường và bấm vào nút Đăng lô hàng để đưa lô hàng đó lên mạng.
07 Đưa bảng giá lên satthep.net:
Khi bạn muốn chia sẻ giá cho khách truy cập bạn đăng nhập và bấm vào dòng này để đưa lên 1 file giá cả của bạn.Có thể dùng file: word. Excel hay file PDF.
Trong file đó bạn có thể quảng cáo về công ty bạn hoặc trình bày các loại hàng hóa của công ty bạn.
08. Đăng xuất
Khi bạn đăng nhập xong thì nên bấm vào dòng này để đăng xuất ra ngoài nhằm tránh người khác sử dụng trái phép tài khoản của bạn.Họ có thể đổi mật khẩu và bạn không thể sử dụng tiếp tài khoản của bạn
09.Các thành phần còn lại:
-Thư mời
-Liên hệ
-Bảng giá quảng cáo
-Thỏa thuận sử dụng
-Đưa thông tin DN lên Satthep.net miễn phí: Phần này không cần đăng nhập vào.Khi bạn bấm vào đây màn hình chuyển sang phần Doanh Nghiệp Việt. Bạn kéo xuống dưới cùng sẽ thấy dòng Click vào đây để đưa thông tin doanh nghiệp lên miễn phí.
+Mỗi doanh nghiệp chỉ đưa lên một lần. Satthep.net sẽ không hiển thị các doanh nghiệp đưa lên lần 02.
+Các doanh nghiệp mới đưa lên sẽ nằm trên cùng.
+Doanh nghiệp nên đưa vào đầy đủ các thông tin chính như Tên công ty,Ngành nghề, địa chỉ, email,…..
+Nếu quý doanh nghiệp cần bổ sung hay sửa đổi điều gì Email thông tin cần thay đổi tới admin@satthep.net để satthep.net thay đổi dùm bạn.Satthep.net sẽ kiểm tra tính xác thực của thông tin thay đổi.