Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Gang thép Cao Bằng (CBI): Lợi nhuận quý 3 gấp 32 lần cùng kỳ, tổng LNST 9 tháng đạt gần 300 tỷ đồng

 Tính chung 9 tháng đầu năm 2021 Gang thép Cao Bằng đã lãi trước thuế 302 tỷ đồng, vượt 151% kế hoạch năm.

Từ đầu năm 2021 đến nay, khi giá sắt thép biến động mạnh, cũng là lúc các nhà đầu tư quan tâm nhiều đến các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp sắt thép trên sàn. Gang thép Cao Bằng (mã chứng khoán CBI) mới công bố báo cáo tài chính quý 3 và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 với nhiều biến động mạnh so với cùng kỳ.

Tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 597 tỷ đồng, đi ngang so với doanh thu 599 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái. Tuy nhiên nhờ giá bán tăng cao, dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 108 tỷ đồng, tăng 167% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng tăng từ 6,7% quý 3 năm ngoái lên 18,1%.

Theo báo cáo, giá bán phôi thép quý 3 đạt 15,74 triệu đồng/tấn, tăng 169,7% so với cùng kỳ, còn bình quân 9 tháng đầu năm 2021 đạt 14,284 triệu đồng/tấn, tăng 149,88% so với cùng kỳ năm 2020.

 
Gang thép Cao Bằng (CBI): Lợi nhuận quý 3 gấp 32 lần cùng kỳ, tổng LNST 9 tháng đạt gần 300 tỷ đồng - Ảnh 1.
Ngoài ra chi phí tài chính cũng giảm được 9,6 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 15 tỷ đồng chủ yếu giảm mạnh chi phí lãi vay. BCTC ghi nhận đến hết quý 3/2021 Gang thép Cao Bằng giảm dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn ng còn 358 tỷ đồng (giảm 48 tỷ đồng so với đầu năm) và giảm dư vay nợ thuê tài chính dài hạn xuống còn 594 tỷ đồng (giảm 92 tỷ đồng so với đầu năm).

Kết quả, quý 3 Gang thép Cao Bằng báo lãi sau thuế 80 tỷ đồng, gấp 32 lần so với số lãi gần 2,6 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt 2.124 tỷ đồng, tăng 47,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 303 tỷ đồng, vượt 151% so với chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế gấp 17 lần 9 tháng đầu năm ngoái, lên xấp xỉ 296 tỷ đồng.

Gang thép Cao Bằng (CBI): Lợi nhuận quý 3 gấp 32 lần cùng kỳ, tổng LNST 9 tháng đạt gần 300 tỷ đồng - Ảnh 2.
Lãi lớn 9 tháng đầu năm 2021 cũng đã giúp Gang Thép cao Bằng giảm lỗ lũy kế. Tính đến 30/9/2021 Gang Thép cao Bằng chỉ còn lỗ lũy kế gần 39 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho còn hơn 277 tỷ đồng.

Nguồn tin: Cafef

ĐỌC THÊM