Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Dailly:Hàng cập cảng

Bảng tin VIP Sắt Thép: Hàng cập cảng hàng ngày

13/06/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 66 ngày 13-6-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG 190 JSC ..

12/06/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu NIN ZHONG RUI 17 ngày 12-6-2024 CONSIGNEE (MARKS UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW     HOA SAT 190 PCS ..

12/06/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SPRING NELSON ngày 11-6-2024/ 3 CONSIGNEE (MARKS UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW     VU KHANG 464 BDLS ..

12/06/2024

Hàng cập cảng TPHCM ngày 11-6-2024/ 2 CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG LOẠI HÀNG TRỌNG LƯỢNG DAI DUNG METALLIC MANUFACTURE CONSTRUCTION AND TRADE CORPORATION 46 BUND..

11/06/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu GIA LINH 268 ngày 11-6-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG JFE SHOJI ..

11/06/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 558 ngày 10-6-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG SEAH ST..

10/06/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu APOLLO STELLA ngày 07-6-2024/ 3 CONSIGNEE (MARKS) UNIT / Q’TY DESCRIPTIONS GW   VNSTEEL-HOCHIMINH CITY METAL 357..

10/06/2024

Hàng cập cảng TPHCM ngày 07-6-2024/ 2 CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG LOẠI HÀNG TRỌNG LƯỢNG KIM QUOC STEEL CO., LTD 232COILS HOT ROLLED STEEL SHEET IN C..

07/06/2024

Hàng cập cảng TPHCM ngày 07-6-2024 CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG LOẠI HÀNG TRỌNG LƯỢNG THANH TIN STEEL IRON TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED 167 COILS ..

07/06/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DIRECTION SW ngày 06-6-2024/ 3 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW     CHARM MING (VIETNAM) ..

06/06/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu GIA LINH 368 ngày 06-6-2024/ 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG 190 JSC..

06/06/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên RUI NING 6 ngày 06-6-2024 Notificated party UNIT/ Q’TY Name & Kind of Package, Discription of goods Net weight (MTS) CONG TY..

05/06/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SERENITY BLUE ngày 04-6-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   CTY JFE – SHOJI Thép mạ 1 C..

30/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DINH GIA 79 ngày 29-5-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG BAO LUAN ST..

27/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIEN DONG 88 ngày 24-5-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG YBN INTERNA..

24/05/2024

Hàng sắp cập cảng TPHCM trên tàu FIGEAC ngày 26-5-2024 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   VUONG STEEL 210 COILS HOT..

22/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu BAO GLORY ngày 21-5-2024 / 2 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   HOAN PHUC 33 COILS PRI..

21/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu UNICORN ngày 20-5-2024/ 2 CONSIGNEE (MARKS UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   DAI DUNG METALLIC 30 COILS ..

21/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 56 ngày 21-5-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG 190 JSC ..

21/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SEA PLAIN 8ngày 19-5-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TR.LƯỢNG KIM QUOC TÔN NÓNG 227 COILS ..

20/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu NEW VENTURE ngày 20-5-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   VISA  TÔN NÓNG 44 COILS ..

20/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN SHUN ngày 18-5-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE MẠ INDECO STEEL TRA..

20/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SEACON RIZHAOngày 17-5-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG SEAH STEEL ..

16/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRAWIND DOLPHIN ngày 15-5-2024 / 2 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   SMC STEEL 118 COILS ..

16/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ST CHERRY ngày 15-5-2024 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   TAY NAM 100 COILS HOT ROLL..

15/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SILVER LUCKY ngày 14-5-2024/ 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG NAM KIM ..

15/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu FORTUNE HERO ngày 13-5-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   QH PLUS HOT ROLLED STEEL IN COIL STOCK ..

15/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM ngày 14-5-2024 Người được thông báo* Notify Party Số lượng Tên hàng/mô tả hàng hóa* Name, Discription of goods Trọng lượng tịnh* Net weight ..

14/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JIN HAI ZHONG ngày 11-5-2024/ 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE MẠ CSGT META..

13/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu V RICH ngày 12-5-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   TOAN THANG Sắt khoanh 959 COILS ..

13/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu XIE HAI YONG FENG ngày 11-5-2024 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG VU..

13/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM ngày 11-5-2024 Người được thông báo* Notify Party Số lượng Tên hàng/mô tả hàng hóa* Name, Discription of goods Trọng lượng tịnh* Net weight ..

09/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM ngày 08-5-2024 / 2 Người được thông báo* Notify Party Số lượng Tên hàng/mô tả hàng hóa* Name, Discription of goods Trọng lượng tịnh* Net weight AT..

08/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM ngày 08-5-2024 Người được thông báo* Notify Party Số lượng Tên hàng/mô tả hàng hóa* Name, Discription of goods Trọng lượng tịnh* Net weight ..

08/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu EN LONG ngày 06-5-2024 Notificated party Marks & Nos. Name & Kind of Package, Discription of goods Net weight (MTS) ..

06/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUONG HUNG 556 ngày 05-5-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG JFE SHOJ..

03/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu EN TAI ngày 04-5-2024 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   CITICOM 377 COILS WIRE RODS ..

03/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu BAO NING LING ngày 03-5-2024 Notificated party Marks & Nos. Name & Kind of Package, Discription of goods Net weight (MTS) ..

03/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 568 ngày 02-5-2024 / 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG 190 ..

02/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HUY HOANG 66 ngày 02-5-2024/ 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG CITICOM ..

02/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HPS 01 ngày 02-5-2024/ 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG NAM KIM STEEL ..

02/05/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MINH PHUC 88 ngày 02-5-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG JFE SHOJI T..

26/04/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JIN XUE ngày 26-4-2024 / 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG MINH DUC MIN..

26/04/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu GIA LINH 268 ngày 26-4-2024 /2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG 190 JSC ..

24/04/2024

Hàng sắpcập cảng TPHCM trên tàu OCEAN PRINCE ngày 26-4-2024 Notificated party Marks & Nos. Name & Kind of Package, Discription of goods Net weight (MTS) ATAD..

22/04/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HONG HAO ngày 19-4-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TR.LƯỢNG AVT SẮT GÂN 936 BDLS ..

19/04/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JIAMG YUAN HANG ZHOU ngày 18-4-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG DAI..

16/04/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 56 ngày 15-4-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG 190 JSC ..

15/04/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN CAI ngày 10-4-2024 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   DONG HAI 64 COILS PRE PAINTE..

15/04/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ASIAN ISLAND ngày 14-4-2024 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   PERSTINA (VIETNAM) 149 COILS ..

05/04/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu PVT GLORIA ngày 05-4-2024/ 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG KIM QUOC S..

05/04/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu UNIVERSE HARMONY ngày 03-4-2024 / 5 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   HYUSUNG VIETNAM 1248 COILS ..

04/04/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 56 ngày 04-4-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG TTQ INVES..

04/04/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN HN-01 ngày 03-4-2024 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG CTY..

04/04/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MINH PHAT 369 ngày 03-4-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG CTY CP SX ..

03/04/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu GUANG FA 29 ngày 02-4-2024 / 4 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG NAM KIM ..

02/04/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ORIENTAL ISLAND ngày 01-4-2024 / 2 Notificated party Marks & Nos. Name & Kind of Package, Discription of goods Net weight (MTS) ..

01/04/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu RUKAI BENEFIT ngày 01-4-2024 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW     HIEU HANH PRO TRADING MECHANICAL CO.,..

01/04/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUONG TAM 68 ngày 30-3-2024 / 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG VINA O..

01/04/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 568 ngày 30-3-2024 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG HIEU..

Hiển thị 1 đến 60 trong 3641 (61 Trang)