Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Dailly:Hàng cập cảng

Bảng tin VIP Sắt Thép: Hàng cập cảng hàng ngày

07/12/2022

Hàng sắp cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 30-02 ngày 08-12-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG       KIM QUOC ..

07/12/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu OCEAN PRINCESS ngày 07-12-2022 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   TVP 252 COILS HO..

07/12/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN FU ngày 06-12-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG KIM QUOC STEEL C..

06/12/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 56 ngày 06-12-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     SẮT KHOANH RICH FA..

05/12/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN SHUN ngày 05-12-2022 / 3 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   VIET THANH LONG AN 443 COILS ..

05/12/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DINA OCEAN ngày 05-12-2022 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   YGS VINA 4 COILS HOT ROL..

02/12/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu PAGODA ngày 02-12-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG NAM KIM STEEL JS..

30/11/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu LIN HAI 2 ngày 30-11-2022 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   VUONG STEEL 251 COILS PRI..

28/11/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu STAMINA SW ngày 25-11-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   QH PLUS CORPORATION TÔN NÓNG SECONDARY ..

24/11/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VINACOMIN CAMPHA ngày 23-11-2022 / 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG CN..

24/11/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 12-01 ngày 23-11-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG 190 JS..

21/11/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DERYOUNG SUNFLOWER ngày 19-11-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   CTY SMC TRADING THÉP HR ..

17/11/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VOSCO STAR ngày 16-11-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE TRÁNG DẦU NHS COM..

17/11/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu RUI NING 3 ngày 15-11-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   DONG HAI TÔN MẠ 88 COILS ..

17/11/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VINACOMIN HA LONG ngày 14-11-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG H..

14/11/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu OCEAN 88 ngày 11-11-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG SEAH STEEL VIN..

10/11/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu GRANDSOAR ngày 09-11-2022 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW     VIET NAM ITALINOX 9 COILS ..

09/11/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu NEW ENERGY ngày 08-11-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG BAO LUAN STE..

08/11/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu FUGA ngày 07-11-2022 / 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG VUONG STEEL CO..

07/11/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu CLIO ngày 07-11-2022 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   TVP STEEL 428 COILS HOT RO..

07/11/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu XIN RUI HAI ngày 06-11-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG LIEN VIET R..

07/11/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 56 ngày 05-11-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG JFE ..

31/10/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JOYFUL RESOURCE ngày 29-10-2022 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW     810 COILS ..

26/10/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HAO QIANG 57 ngày 25-10-2022 / 3 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   TRINOX SAIGON 15 COILS ..

26/10/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VINACOMIN CAMPHA ngày 25-10-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG CTY TN..

25/10/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 12-01 ngày 25-10-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG 19..

24/10/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN SHUN ngày 23-10-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE MẠ VU KHANG SHI..

19/10/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN NENG ngày 19-10-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TẤM RỜI CITICOM COMM..

18/10/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SEA FOREST  ngày 16-10-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   HOÀN PHUC TÔN CUỘN ..

18/10/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JIN MAO ngày 14-10-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TÔN MẠ APEX SHIPP CO...

14/10/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 215- 06 ngày 14-10-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG ..

14/10/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JIN MAO ngày 11-10-2022 LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG   TRỌNG LƯỢNG THANH RAIL 30 BDLS 90.240 THÉ..

13/10/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu NEW ENRGY ngày 13-10-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG 190 JSC ..

10/10/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu OCEAN PRINCESS ngày 08-10-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   DONG A TÔN NÓNG 334 C..

07/10/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu KIRANA NAREE ngày 07-10-2022 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   KIM QUOC 218 COILS ..

07/10/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 11-02 ngày 07-10-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG CT..

07/10/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MENGHNA VENUS ngày 08-10-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   VUONG STEEL TÔN NÓNG 5..

05/10/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ADAM SCHULTE ngày 04-10-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG       KIM QUOC &n..

03/10/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SEA PLAIN I ngày 01-10-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG P.M.G G..

30/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DERYOUNG SUNFLOWER ngày 29-9-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   CTY BKT THÉP HR 62..

27/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 11-02 ngày 26-9-2022 CONSIGNEE (MARKS UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   VISA 88 HOT COIL..

20/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DL OLIVE ngày 17-9-2022 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   NAM KIM 1137 COILS HOT ..

20/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 215-06 ngày 19-9-2022 / 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG ..

19/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu WAN DA 9 ngày 19-9-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE MẠ SHARK LOGISTI..

16/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DERYOUNG SUCCESS ngày 15-9-2022 / 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   CTY SMC TAN TAO THÉP HR ..

16/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DERYOUNG SUNSHINE ngày 15-9-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   CTY BKT THÉP HR 9 C..

15/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TAN BINH 279 ngày 14-9-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   HOAN PHUC TRADING JSC Tole nóng ..

12/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DERYOUNG SUNBRIGHT ngày 07-9-2022 / 3 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   SMC TAN TAO 189 COILS ..

12/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu PAZEH WISDOM ngày 07-9-2022 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   SEAH STEEL VINA 139 COILS ..

12/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HAI PHUONG ngày 8-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   TIẾN LÊN TÔN CUỘN 230 CUỘN ..

12/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu WES TERN LONDON ngày 06-9-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG KIM ..

06/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VINASHIP GOLD ngày 05-9-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG 190 JS..

05/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM DEWI AMBARWATI trên tàu ngày 01-9-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   VUONG STEEL CO., TÔN NÓNG ..

05/09/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SHENG YUN LAI ngày 02-9-2022 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   YGS VINA 13 COILS ..

31/08/2022

Hàng cập cảng TPHCM ngày trên tàu ROSRYN 30-8-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   TOLE NÓNG NAM KIM STEEL JSC ..

29/08/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 168 ngày 27-8-2022/ 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG CT..

29/08/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu CHANG SHENG ngày 27-8-2022 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   VIET THANH LONG AN 241 COILS ..

26/08/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TAN BINH 246 ngày 25-8-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   TOLE MẠ DONG HAI STEEL TRADING..

23/08/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu IRIE IRIS ngày 23-8-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   QH PLUS TÔN NÓNG 137 COILS ..

23/08/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu NEW HANDY ngày 20-8-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG KIM QUOC S..

Hiển thị 1 đến 60 trong 3221 (54 Trang)