Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Dailly:Hàng cập cảng

Bảng tin VIP Sắt Thép: Hàng cập cảng hàng ngày

27/09/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 568 ngày 27-9-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG NAM KIM ..

25/09/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu RU YI HAI ngày 24-9-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TẤM RỜI BAC VIET STEEL P..

25/09/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu UNIVERSE RELLANCE ngày 23-9-2023 CONSIGNEE (MARKS UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   TAY NGUYEN 2768 COILS ..

22/09/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu LA BAMBA ngày 22-9-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG TVP STEEL JSC ..

21/09/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SHOU CHEN SHAN ngày 21-9-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     BĂNG NÓNG VINA ONE ..

20/09/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu LOTUS PORT ngày 20-9-2023 Consignee Marks & Nos. Name & Kind of Package, Discription of goods Net weight (MTS) ..

20/09/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu WADI ALBOSTAN ngày 18-9-2023 CONSIGNEE (MARKS UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   DAI PHUC 121 BDLS ..

19/09/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VOSTO SKY ngày 17-9-2023/ 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     THÉP KHOANH PHUONG VU..

19/09/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu APOLLO BULKER ngày 15-9-2023/ 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE MẠ VIETNAM N..

18/09/2023

Hàng cập cảng Tân Thuận 2 TPHCM trên tàu SHENG WANG HAI -6BL-30KT ngày 16-9-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   TVP RED 1 ..

18/09/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VOYAGER NO.1 ngày 17-9-2023 CONSIGNEE (MARKS UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   AMERGY FITTINGS –VN 209 BDLS ..

18/09/2023

Hàng cập cảng TPHCM TRUNG THANG 66 ngày 15-9-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG NAM KIM STEEL JSC ..

18/09/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JIAN XING ngày 14-9-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   TVP TÔN NÓNG 184 COILS ..

13/09/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ATN OCEAN 79 ngày 12-9-2023/ 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG 190 JSC ..

13/09/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SEIYO GODDESS ngày 12-9-2023 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG NAM KI..

12/09/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 568 ngày 08-9-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG JFE SHOJ..

12/09/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SEIYO FORTUNE ngày 09-9-2023 / 4 CONSIGNEE (MARKS UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   WONIL STEEL VINA 119 BDLS ..

11/09/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên QING DAO GANG DA GANG ngày 11-9-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   METAL ONE TÔN NÓNG 20 C..

11/09/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HONGSHENG 7 ngày 09-9-2023 / 2 Notificated party Marks & Nos. Name & Kind of Package, Discription of goods Net weight (MTS) ..

11/09/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 12-02 ngày 09-9-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG NAM KIM..

11/09/2023

Hàng cập cảng TPHCM ngày 11-9-2023 Người được thông báo* Notify Party Số seal cont Seal number Tên hàng/mô tả hàng hóa* Name, Discription of goods Trọng lượng tịnh* Net w..

07/09/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN HN -01 ngày 06-9-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG CN CTY..

06/09/2023

Hàng sắp cập cảng TPHCM trên tàu HONGSHENG 7 ngày 09-9-2023 Notificated party Marks & Nos. Name & Kind of Package, Discription of goods Net weight (MTS) ..

05/09/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUONG HUNG 556 ngày 04-9-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG BAO..

05/09/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN XUE ngày 03-9-2023 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     THÉP KHOANH FASTIMR FA..

05/09/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIEN DONG 68 ngày 03-9-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG NAM KIM STE..

05/09/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu FEDERAL FREEDOM ngày 01-9-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG KIM..

29/08/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HUA LE 8 ngày 29-8-2023 CONSIGNEE MARKS & NOS. DESCRIPTION OF CARGO QUANTITY (MT)   BAOSTEEL ZHANJIANG IRON & ST..

28/08/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu PHUONG NAM 98 ngày 27-8-2023 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG CT TNH..

28/08/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu CHANG SHUN II ngày 28-8-2023 CONSIGNEE UNIT/Q’TY DESCRIPTIONS GW   P.M.G GAS 54 COILS NON-ALLOYED ..

28/08/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu NEW LIULINHAI ngày 27-8-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG QUANG..

28/08/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu PU LAN HAI ngày 25-8-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   SẮT TẤM AH & M ENERGY SERVICES ..

24/08/2023

Hàng sắp cập cảng TPHCM trên tàu NEW LIULINHAI ngày 25-8-2023 Notificated party Marks & Nos. Name & Kind of Package, Discription of goods Net weight (MTS) ..

23/08/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TU CUONG 68 ngày 23-8-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG 190 JSC ..

21/08/2023

Hàng cập cảng TPHCM ngày 18-8-2023 CONSIGNEE (MARKS UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   CITICOM COMMERCIAL JOINT STOCK COMPANY 17COILS ..

21/08/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu BAO NING LING ngày 17-8-2023 Notificated party Marks & Nos. Name & Kind of Package, Discription of goods Net weight (MTS) ..

21/08/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu QI SHUN ngày 16-8-2023 Notificated party Marks & Nos. Name & Kind of Package, Discription of goods Net weight (MTS) ..

15/08/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu GEMINI DREAM ngày 15-8-2023 CONSIGNEE (MARKS UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   ATAD DONG NAI 102 BDLS S..

14/08/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JOSCO LANZHOU ngày 14-8-2023 CONSIGNEE (MARKS UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW     CS WIND VIETNAM 211 PCS ..

11/08/2023

Hàng sắp cập cảng TPHCM RUI FU AN ngày 14-8-2023 Notificated party Marks & Nos. Name & Kind of Package, Discription of goods Net weight (MTS) ..

11/08/2023

Hàng sắp cập cảng TPHCM trên tàu ZHE HAI 505 ngày 13-8-2023 Notificated party Marks & Nos. Name & Kind of Package, Discription of goods Net weight (MTS) ..

11/08/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu BEKS NAZIK ngày 10-8-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   TOLE NÓNG KIM QUOC STEEL CO LTD ..

10/08/2023

Hàng cập cảng TPHCM ngày 08-8-2023/ 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   QH PLUS CORPORATION HOT ROLLED STEEL SHEET IN COIL - STOCK ..

08/08/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TAI PING SHAN ngày 08-8-2023 / 2 CONSIGNEE (MARKS UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW NMP TRADING AND SERVICE ONE MEMBER COMPANY LIMITED ..

08/08/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIMC MIGHT ngày 08-8-2023 CONSIGNEE ( MARKS) UNIT/Q’TY DESCRIPTION GW   EVER FORCE ENDUSTRIAL 10 COILS ..

08/08/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUONG HUNG 556 ngày 06-8-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   TOLE NÓNG CONG TY CP TON DONG A..

03/08/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 66 ngày 03-8-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     SẮT KHOANH CHOSUN ..

31/07/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu UNIVERSE WEALTHY ngày 31-7-2023 CONSIGNEE (MARKS UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW     AMERGY FITTINGS VN 12..

31/07/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TU CUONG 68 ngày 28-7-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG TAN THANH QU..

26/07/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ATN OCEAN 79 ngày 26-7-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG 190 JSC ..

25/07/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MARS ngày 23-7-2023 /2 CONSIGNEE (MARKS UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW YGS VINA CO.,LTD  14 COILS HOT ROLLED..

24/07/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MARS ngày 23-7-2023 CONSIGNEE (MARKS UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   YGS VINA 14 COILS HOT ROLLED STA..

24/07/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIEN DONG 68 ngày 22-7-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG 190 JSC ..

19/07/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUONG HUNG 556 ngày 19-7-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG CITICOM..

18/07/2023

Hàng cập cảng TPHCM ngày 18-7-2023 / 2 CONSIGNEE (MARKS UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   TTQ INVESTMENT AND COMMERCIAL JOINT STOCK COMPANY 402 PK..

17/07/2023

Hàng sắp cập cảng TPHCM trên tàu AE VENUT ngày 18-7-2023 CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   VUONG STEEL (2 BLUE) 73 1.595.510 ..

17/07/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HOANG MINH 68 ngày 15-7-2023 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     SẮT KHOANH CTY C..

17/07/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 66 ngày 15-7-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG TOAN THAN..

14/07/2023

Hàng sắp cập cảng TPHCM trên tàu YIN HE ngày 16-7-2023 Notificated party Marks & Nos. Name & Kind of Package, Discription of goods Net weight (MTS) ..

11/07/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JIN RANG ngày 11-7-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG CITICOM COMMERC..

Hiển thị 1 đến 60 trong 3401 (57 Trang)