Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Dailly:Hàng cập cảng

Bảng tin VIP Sắt Thép: Hàng cập cảng hàng ngày

04/03/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu EASTERN EDELWEISS ngày 03-3-2024 / 2 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   KIM QUOC 252 COILS ..

04/03/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HG BRISBANE ngày 03-3-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG KIM QUOC STE..

04/03/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 56 ngày 01-3-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG HIEU HANH..

29/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TU CUONG 68 ngày 29-02-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG CITICOM COM..

28/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JIN MING 68 ngày 28-02-2024 / 2 Người được thông báo* Notify Party Số lượng Tên hàng/mô tả hàng hóa* Name, Discription of goods Trọng lượng tịnh* ..

28/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SUNFLOWER ngày 28 - 02-2024 Notificated party Marks & Nos. Name & Kind of Package, Discription of goods Net weight (MTS) ..

27/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM ngày 25-02-2024 / 2 Người được thông báo* Notify Party Số lượng Tên hàng/mô tả hàng hóa* Name, Discription of goods Trọng lượng tịnh* Net weight ..

26/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ATN OCEAN 79 ngày 25-02-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG VINA ONE S..

26/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM ngày 24-02-2024 / 2 Người được thông báo* Notify Party Số lượng Tên hàng/mô tả hàng hóa* Name, Discription of goods Trọng lượng tịnh* Net weight ..

26/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HUA HENG 167 ngày 24-02-2024 Notificated party Marks & Nos. Name & Kind of Package, Discription of goods Net weight (MTS) ..

23/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 66 ngày 22-02-2024 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG ..

23/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TIEN MINH 169 ngày 22-02-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG CTY CP TH..

23/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JI HANG 27 ngày 21-02-2024 Notificated party Marks & Nos. Name & Kind of Package, Discription of goods Net weight (MTS) ..

22/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 568 ngày 19-02-2024 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG JFE..

22/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ATHENA HOPE ngày 19-02-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   CTY HYOSUNG VIET NAM THÉP KHOANH ..

22/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUONG THANH 16 ngày 16-02-2024 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG HIE..

22/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HAI DUONG 88 ngày 16-02-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG CTY CP SX ..

21/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu PRINCESS JOANNA ngày 16-02-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG KIM QU..

21/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu RUI NING 7 ngày 15-02-2024 / 3 Notificated party Marks & Nos. Name & Kind of Package, Discription of goods Net weight (MTS) CITI..

21/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu BAO HE LING ngày 15-02-2024/ 2 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   TAY NAM STEEL 201 COILS ..

20/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu PRINCESS JOANNA ngày 15-02-2024 Notificated party Marks & Nos. Name & Kind of Package, Discription of goods Net weight (MTS) ..

20/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu AMOY FORTUNE ngày 13-02-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG SEAH STEEL..

20/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu XIE HAI YONG FENG ngày 11-02-2024/ 4 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   KIM QUOC TÔN NÓNG 2..

20/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu GLOBAL WINNER ngày 11-02-2024/ 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE MẠ AVT MULT..

19/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM ngày 11-02-2024/ 2 Người được thông báo* Notify PartyD9:F18 Số lượng  Tên hàng/mô tả hàng hóa* Name, Discription of goods Tổng trọng lượng* Gross weig..

19/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu LOYALTY HONG ngày 11 -02-2024 Notificated party Marks & Nos. Name & Kind of Package, Discription of goods Net weight (MTS) ..

19/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM ngày 09-02-2024 / 2 Người được thông báo* Notify Party Số lượng Tên hàng/mô tả hàng hóa* Name, Discription of goods Trọng lượng tịnh* Net weight ..

19/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SEACON OSAKA ngày 09-02-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   CTY KOKORO Thép  HR 19..

19/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DERYOUNG SUNFLOWER HONG KONG ngày 07-02-2024 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   CTY TIEN LEN Thép mạ ..

18/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu PULAU AOI ngày 07-02- 2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   CTY GC & DV THÉP SÀI GÒN Thép mạ ..

18/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu BAO GLORY ngày 06-02-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG NGUYEN TIN ST..

04/02/2024

Hàng sắp cập cảng TPHCM JIN MING 68 ngày 07-02-2024 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   STEEL BUILDER 28 BDLS PRIME ..

04/02/2024

Hàng cập cảng TPHCM ngày 02-02-2024 Người được thông báo* Notify Party Người được thông báo 2 Notify Party 2 Tên hàng/mô tả hàng hóa* Name, Discription of goods Trọng lượng tị..

31/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TAI HARVEST ngày 31-01-2024/ 2 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   SONVUHUY 484 COILS G..

31/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu XING YANG HE ngày 31-01-2024 Notificated party Marks & Nos. Name & Kind of Package, Discription of goods Net weight (MTS) ..

30/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM ngày 30-01-2024 Người được thông báo* Notify Party số lượng Tên hàng/mô tả hàng hóa* Name, Discription of goods Tổng trọng lượng* Gross weight ..

30/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu COS LUCKY ngày 28-01-2024/ 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE MẠ MINH DUC – M..

29/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 10-05 ngày 28-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG JFE SHOJI..

25/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu KITTY TIDE ngày 20-01-2024 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   AVT MULTI/ HUAN HAI BO LAI 884 PKGS ..

24/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 568 ngày 23-01-2024/ 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG BAO ..

24/01/2024

Hàng sắp cập cảng TPHCM trên tàu RIVER GLOBE ngày 26-01-2024 Notificated party Marks & Nos. Name & Kind of Package, Discription of goods Net weight (MTS) ..

22/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HTK CONFIDENCE ngày 23-01-2024 Notificated party Marks & Nos. Name & Kind of Package, Discription of goods Net weight (MTS) ..

22/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu RIN TREASURE ngày 21-01-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     SẮT TẤM SAIGON SHIPB..

22/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET HOA 68 ngày 20-01-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG CTY CP TON ..

18/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HAI PHAT 135 ngày 17-01-2024/ 4 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG YBN INT..

17/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM ngày 17-01-2024/ 3 Người được thông báo* Notify Party Người được thông báo 2 Notify Party 2 Tên hàng/mô tả hàng hóa* Name, Discription of goods Trọng lượng..

17/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu CHANG SHUN II ngày 14-01-2024/ 3 CONSIGNEE (MARKS UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   190 JOINT STOCK COMPANY 19 COILS ..

17/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM ngày 17-01-2024 Người được thông báo* Notify Party Người được thông báo 2 Notify Party 2 Tên hàng/mô tả hàng hóa* Name, Discription of goods Trọng lượng tị..

16/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 56 ngày 13-01-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG CITICOM ..

16/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu EVER CHAMPION ngày 14-01-2024 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   LOTUS CRUISES CO., TẤM BÓ ..

15/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM ngày 15-01-2024 Người được thông báo* Notify Party Người được thông báo 2 Notify Party 2 Tên hàng/mô tả hàng hóa* Name, Discription of goods Trọng lượng tịn..

15/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu XIN RONG HE ngày 14-01-2024 Notificated party Marks & Nos. Name & Kind of Package, Discription of goods Net weight (MTS) BAC NAM ..

12/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu OMEGA, RALPH ngày 12-01-2024 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   NAM KIM STEEL JOINT STOCK COMPANY ..

12/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 56 ngày 11-01-2024 / 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     SẮT KHOANH RICH..

12/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM ngày 12-01-2024 CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG LOẠI HÀNG TRỌNG LƯỢNG   TON DONG A CORPORATION 231 COILS HOT ROLLED STEEL..

11/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ngày 11-01-2024 / 2 Notificated party Marks & Nos. Name & Kind of Package, Discription of goods Net weight (MTS) ..

10/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DERYOUNG SPACE ngày 10-01-2024 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   CTY GC &DV THEP SAI GON Thép mạ ..

10/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu FURNESS SOU THERN CROSS ngày 09-01-2024 / 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG ..

09/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu KEN EI ngày 09-01-2024 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG NAM KIM STEE..

09/01/2024

Hàng cập cảng TPHCM ngày 09-01-2024 Người được thông báo* Notify Party Người được thông báo 2 Notify Party 2 Tên hàng/mô tả hàng hóa* Name, Discription of goods Trọng lượng tịnh* Net weigh..

Hiển thị 1 đến 60 trong 3550 (60 Trang)