Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Dailly:Hàng cập cảng

Bảng tin VIP Sắt Thép: Hàng cập cảng hàng ngày

22/03/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JIN XING ngày 22-3-2023 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     SẮT KHOANH KIM THANH ..

22/03/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VOSCO SUNRISE ngày 22 -3 -2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TẤM KIỆN STEEL BUI..

21/03/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 215-03 ngày 19-3-2023 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG TO..

21/03/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 66 ngày 19-3-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG 190 JSC ..

20/03/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN FU ngày 18-3-2023 / 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG VUONG ST..

20/03/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 56 ngày 18-3-2023 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG C..

20/03/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu FEDETAL SWIFT ngày 18-3-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   KIM QUOC STEEL CO., LTD Tole nóng ..

20/03/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu PU LAN HAI ngày 16-3-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   QUANG MUOI TÔN NÓNG 120 COILS ..

17/03/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MANH THANG 68 ngày 17-3-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG TIEN LEN S..

17/03/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JIN MAO ngày 14-3-2023 CONSIGNEE (MARKS UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   TRUNG NAM 15 COILS PRIME HOT ..

17/03/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu AFRICAN TEAL ngày 13-3-2023 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   SEAH TÔN NÓNG 105 COILS ..

17/03/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TAO BRAVE ngày 13-3-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   SMC TÔN NÓNG 379 COILS ..

17/03/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SPRING NELSON ngày 12-3-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   CITICOM SẮT CÂY 298 BDLS ..

13/03/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUONG HUNG 556 ngày 09-3-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG TOAN THA..

08/03/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN HE ngày 06-3-2023 CONSIGNEE (MARKS UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   HYOSUNG VIETNAM 1072 COILS WIR..

06/03/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YU LONG LING ngày 05-3-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ ƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   VUONG STEEL CO LTD Tole nóng ..

06/03/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 10-01 ngày 04-3-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG BAO LUA..

03/03/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên JIN AO tàu ngày 03-3-2023 CHỦ HÀNG LỌAI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG BINH DUONG HOA PH..

27/02/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu GISCOUR ngày 24-02-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   APEX SHIPPING CO.,/ PROCHAIN GREEN BUILDING DESIGN CONS..

27/02/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HOANG MINH 68 ngày 22-02-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG TON DONG ..

23/02/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu NEW SEAS AMBER ngày 18-02-2023/ 4 CONSIGNEE (MARKS UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   VTS STEEL MANUFACTURING TRADING ..

23/02/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu AMERICAN BULKER ngày 22-02-2023 CONSIGNEE (MARKS UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   BAC NAM 552 COILS HO..

22/02/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 56 ngày 21-02-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG 190 JSC ..

21/02/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JIN SUI ngày 20-02-2023 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG SAI GON STE..

20/02/2023

Hàng cập cảng TPHCM VIET THUAN 56 ngày 20-02-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG CITICOM COMMERCIAL..

17/02/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN YUE ngày 17-02-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     SẮT KHOANH VTS STEEL ..

15/02/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VTC OCEAN ngày 11-02-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG VUONG STEEL C..

15/02/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIEN DONG 88 ngày 13-02-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG KY DONG ST..

13/02/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HA DƯƠNG 58 ngày 11-02-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   CTY TNHH PHUC VIEN XUAN Tole nóng ..

09/02/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 10-01 ngày 09-02-2023/ 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG JFE..

09/02/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN RUI ngày 09-02-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TẤM RỜI BA SON CORP ..

07/02/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu GOLDEN BRIGHT ngày 06-02-2023 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG KIM Q..

07/02/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu STAR 15 ngày 06-02-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   QUANG MUOI HRC 60 ..

06/02/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JIN RONG ngày 04-02-2023 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   CTY TNHH TM DV THEP PHUC HA 12 PCS ..

06/02/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 66 ngày 01-02-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG SEAH STE..

03/02/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu CHANG HANG HUI HAI ngày 02-02-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   KIM QUOC TÔN NÓNG 231..

03/02/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUONG HUNG 556 ngày 01-02-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   TOLE NÓNG BAO LUAN STEEL CO LT..

30/01/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SEIYO FORTUNE ngày 25-01-2023 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   PETROVIETNAM GAS/ PETROVIETNAM STEEL ..

30/01/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ORIENTAL OAK ngày 24-01-2023 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   TON DONG A 355 COILS H..

18/01/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MT HÀ NỘI 39 ngày 17-01-2023 / 2 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG CN CTY..

18/01/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DERYOUNG SUNNYSKY ngày 17-01-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   CTY PHÚC HƯNG THÉP HR ..

17/01/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN NING ngày 15-01-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE MẠ SHARK LOGISTICS ..

13/01/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 66 ngày 12-01-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   TOLE NÓNG QUANG MUOI CO LTD ..

10/01/2023

Hàng sắp cập cảng TPHCM trên tàu BALTIC SPIRIT ngày 11-01-2023 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   QH PLUS 253 COILS ..

06/01/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SEASTAR VENTURE ngày 04-01-2023 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   KIM QUOC STEEL 241 COILS ..

05/01/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu BAO AN LING ngày 05-01-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG ( Cuộn) TRỌNG LƯỢNG (kg)         &nbs..

03/01/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 10-01 ngày 03-01-2023 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG 190 JS..

03/01/2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VINACOMIN CAMPHA ngày 31-12-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG CTY TN..

26/12/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TAY SON 1 ngày 24-12-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG NGUYEN MINH S..

26/12/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HONG LONG ZHI XING ngày 22-12-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     SẮT KHOANH HYO..

20/12/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 11-02 ngày 18-12-2022 / 5 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   TOLE NÓNG CN CTY TNHH ONG..

19/12/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HAI AU SKY ngày 18-12-2022 / 4 CHỦ HÀNG   LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG   TOLE NÓNG CITICOM ..

19/12/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YAO TU ngày 18-12-2022 / 3 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG THANH HA INV..

19/12/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 30-03 ngày 18-12-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG KIM QU..

07/12/2022

Hàng sắp cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 30-02 ngày 08-12-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG       KIM QUOC ..

07/12/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu OCEAN PRINCESS ngày 07-12-2022 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   TVP 252 COILS HO..

07/12/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN FU ngày 06-12-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     TOLE NÓNG KIM QUOC STEEL C..

06/12/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 56 ngày 06-12-2022 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG     SẮT KHOANH RICH FA..

05/12/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN SHUN ngày 05-12-2022 / 3 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   VIET THANH LONG AN 443 COILS ..

05/12/2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DINA OCEAN ngày 05-12-2022 CONSIGNEE (MARKS) UNIT/ Q’TY DESCRIPTIONS GW   YGS VINA 4 COILS HOT ROL..

Hiển thị 1 đến 60 trong 3275 (55 Trang)