Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bảng giá áp dụng từ ngày 31 tháng 05 năm 2010

Bảng giá áp dụng từ ngày 31 tháng 05 năm 2010

ĐVT: VNĐ/tấn 

Loại sản phẩm Mác thép Giá bán Thuế GTGT Giá thanh toán
thép cuộn Ø6mm SWRM 20 12,590,000 1,259,000 13.849,000
thép cuộn Ø8mm SWRM 20 12,540,000 1,254,000 13,794.000
thép cuộn Ø10mm SWRM 20 12,630,000 1,263,000 13,893,000
Thép cây vằn Ø10 SD390 13,140,000 1,314,000 14,454,000
 Thép cây vằn Ø12 - Ø36 SD390 13,140,000 1,314,000 14,454,000
Thép cây vằn Ø40 SD390  13,390,000  1,339,000 14,729,000
Thép cây vằn Ø10  Grade 60  13,240,000 1,324,000 14,564,000
  Thép cây vằn Ø12 - Ø36  Grade 60  13,240,000 1,324,000  14,564,000
Thép cây vằn Ø40  Grade 60  13,490,000  1,349,000  14,839,000
Thép cây vằn Ø10  SD490 13,540,000  1,354,000 14,894,000 
Thép cây vằn Ø12 - Ø36  SD490 13,390,000 1,339,000  14,729,000
 Thép cây vằn Ø40 SD490 13,640,000  1,364,000 15,004,000
 Thép cây vằn Ø10 BS460B 13,540,000  1,354,000  14,894,000
 Thép cây vằn Ø12 - Ø36  BS460B 13,390,000 1,339,000 14,729,000
 Thép cây vằn Ø40  BS460B  13,640,000 1,364,000  15,004,000