Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bảng giá áp dụng từ ngày 23 tháng 06 năm 2010

Bảng giá áp dụng từ ngày 23 tháng 06 năm 2010

ĐVT: VNĐ/tấn 

Loại sản phẩm Mác thép Giá bán Thuế GTGT Giá thanh toán
thép cuộn Ø6mm SWRM 20 11,740,000 1,174,000 12,914,000
thép cuộn Ø8mm SWRM 20 11,690,000 1,169,000 12,859.000
thép cuộn Ø10mm SWRM 20 11,780,000 1,178,000 12,958,000
Thép cây vằn Ø10 SD390 11,640,000 1,164,000 12,804,000
 Thép cây vằn Ø12 - Ø32 SD390 11,640,000 1,164,000 12,804,000
Thép cây vằn Ø36 -Ø40 SD390  11,970,000 1,197,000 13,167,000
Thép cây vằn Ø10  Grade 60  11,980,000 1,198,000 13,178,000
  Thép cây vằn Ø12 - Ø32  Grade 60  11,940,000 1,194,000 13,134,000
Thép cây vằn Ø36 -Ø40 Grade 60  12,170,000 1,217,000  13,387,000
Thép cây vằn Ø10  SD490 12,130,000 1,213,000 13,343,000
Thép cây vằn Ø12 - Ø32 SD490 12,090,000 1,209,000  13,289,000
 Thép cây vằn Ø36 -Ø40 SD490 12,320,000 1,232,000 13,552,000
 Thép cây vằn Ø10 BS460B 12,130,000  1,213,000  13,343,000
 Thép cây vằn Ø12 - Ø32 BS460B 12,090,000 1,209,000 13,299,000
 Thép cây vằn Ø36 -Ø40 BS460B 12,320,000 1,232,000  13,552,000