Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá thép Xây Dựng

Bảng Giá thép Xây Dựng

19/05/2010

  Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại ..

14/05/2010

 Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại ..

10/05/2010

Loại sản phẩm Mác thép Giá bán chưa VAT Giá bán có VAT 10% ..

10/05/2010

GIÁ BÁN BUÔN THÉP XÂY DỰNG (NET PRICE OF CONSTRUCTION STEEL PRODUCTS) Áp dụng từ ngày 04 tháng 05 năm 2010 (Effective from: May 04th, 2010)      &nb..

10/05/2010

Bảng giá áp dụng từ ngày 04 tháng 05 năm 2010 ĐVT: VNĐ/tấn   Loại sản phẩm Mác thép Giá bán Thuế GTGT ..

09/04/2010

  Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại ..

02/04/2010

  Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại ..

02/04/2010

                 ..

28/03/2010

..

28/03/2010

 ..

27/03/2010

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại 0280 383..

25/03/2010

Sản Phẩm Mác Thép Giá bán(đ/kg) Giá bán chưa có VAT ..

23/03/2010

BẢNG GIÁ   (Áp dụng từ ngày 22/03/2010 đến khi có thông báo mới )   ĐVT: VNĐ/Tấn   Loại sản phẩm M&aa..

23/03/2010

GIÁ BÁN BUÔN THÉP XÂY DỰNG (NET PRICE OF CONSTRUCTION STEEL PRODUCTS) Áp dụng từ ngày 14 tháng 04 năm 2010 (Effective from: April 14th, 2010)       ..

23/03/2010

BẢNG GIÁ THÉP XÂY DỰNG (Áp dụng từ ngày 18-03-2010)     ..

22/03/2010

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại 0280 383..

17/03/2010

 GIÁ BÁN BUÔN THÉP XÂY DỰNG (NET PRICE OF CONSTRUCTION STEEL PRODUCTS) Áp dụng từ ngày 17  tháng 03 năm 2010 (Effective from Dec 25th, 2009)        ..

17/03/2010

BẢNG GIÁ  (Áp dụng từ ngày 17/03/2010 đến khi có thông báo mới )   ĐVT: VNĐ/Tấn Loại sản phẩm Mác th&ea..

11/03/2010

  BẢNG GIÁ THÉP XÂY DỰNG (Áp dụng từ ngày 25-02-2010)   Sản phẩ..

11/03/2010

 ..

09/03/2010

  Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại ..

08/03/2010

GIÁ BÁN BUÔN THÉP XÂY DỰNG (NET PRICE OF CONSTRUCTION STEEL PRODUCTS) Áp dụng từ ngày 06 tháng 03 năm 2010 (Effective from Dec 25th, 2009)   Unit: VND/MT   ..

04/03/2010

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại 0280 383..

04/03/2010

BẢNG GIÁ THÔNG BÁO Số: 01/03/2010.TB/HoaPhat (Áp dụng tại thời điểm ngày 03 tháng 03 năm 2010 tại Hà Nội)   1- Hàng hoá:   -      &n..

01/03/2010

  Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại ..

22/02/2010

    BẢNG GIÁ   (Áp dụng từ ngày 23/02/2010 đến khi có thông báo mới )   ĐVT: VNĐ/Tấn   Loại sản phẩm ..

02/02/2010

  Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại ..

27/01/2010

  BẢNG GIÁ   (Áp dụng từ ngày 26/01/2010 đến khi có thông báo mới )   ĐVT: VNĐ/Tấn   Loại sản phẩm ..

18/01/2010

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại 0280 383..

16/01/2010

      BẢNG GIÁ THÔNG BÁO Số: 01/01/2010.TB/HoaPhat (Áp dụng tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2010 tại Hà Nội)   1- Hàng hoá:   -&nbs..

12/01/2010

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại 0280 383..

09/01/2010

  Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại ..

06/01/2010

NM SIZE CHƯA THUẾ CÓ THUẾ LỆCH SAU THUẾ POMINA   02/01/2010     ..

06/01/2010

NM SIZE CHƯA THUẾ CÓ THUẾ LỆCH SAU THUẾ MIEN NAM   02/01/2010     ..

06/01/2010

NM SIZE CHƯA THUẾ CÓ THUẾ LỆCH SAU THUẾ VINAKYOEI   02/01/2010 Þ 6 11610 ..

06/01/2010

  Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại ..

29/12/2009

  BẢNG GIÁ   (Áp dụng từ ngày 02/12/2009 đến khi có thông báo mới )   ĐVT: VNĐ/Tấn   Loại sản phẩm ..

29/12/2009

  GIÁ BÁN BUÔN THÉP XÂY DỰNG (NET PRICE OF CONSTRUCTION STEEL PRODUCTS) Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2009 (Effective from Dec 25th, 2009)   Unit: VND/MT   ..

08/12/2009

BẢNG GIÁ THÔNG BÁO Số: 01/12/09.TB/HoaPhat (Áp dụng tại thời điểm ngày 01 tháng 12 năm 2009 tại Hà Nội)   1- Hàng hoá:   -      &nbs..

03/12/2009

  Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại ..

24/11/2009

Bảng giá thông báo Số: 01/11/09.TB/HoaPhat (áp dụng tại thời điểm ngày 01 tháng 11 năm 2009 tại Hà Nội)   1- Hàng hoá:   -      &nbs..

17/11/2009

  Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại ..

10/11/2009

  Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại ..

Hiển thị 121 đến 180 trong 249 (5 Trang)