Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Áp dụng từ ngày 04 tháng 05 năm 2010

GIÁ BÁN BUÔN THÉP XÂY DỰNG

(NET PRICE OF CONSTRUCTION STEEL PRODUCTS)

Áp dụng từ ngày 04 tháng 05 năm 2010 (Effective from: May 04th, 2010)

                                                                                                                     Unit: VND/MT

Loại sản phẩm

(Products)

Mắc thép

(Grade)

Giá bán

(Net price)

Thuế GTGT

(VAT)

Giá thanh toán

(Total price)

1. Thép cuộn (Wire rode)

Ø 6,0

SWRM12, CT3

13,980,000

1,398,000

15,378,000

Ø 8,4

SWRM12, CT3

13,880,000

1,388,000

15,268,000

Ø 8,0

SWRM12, CT3

13,830,000

1,383,000

15,213,000

2. Thép cây vằn (Deformed bare)

D10

SD285A

14,030,000

1,403,000

15,433,000

SD390

14,330,000

1,433,000

15,763,000

G80(ASTM)

14,330,000

1,433,000

15,763,000

D12

SD285A

13,880,000

1,388,000

15,268,000

SD390

14,180,000

1,418,000

15,598,000

G80 (ASTM)

14,180,000

1,418,000

15,598,000

D14, 16, 18, 20, 22, 26, 28 & 32

SD285A

13,880,000

1,388,000

15,268,000

SD390

14,180,000

1,418,000

15,598,000

G80 (ASTM)

14,180,000

1,418,000

15,598,000