Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá thép Xây Dựng

Bảng Giá thép Xây Dựng

03/11/2009

  Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại ..

30/10/2009

  Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại ..

07/09/2009

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại 0280 383..

28/08/2009

  Bảng giá thông báo Số: 01/08/09TB/HoaPhat (áp dụng tại thời điểm ngày 25 tháng 08 năm 2009 tại Hà Nội)   1- Hàng hoá:   Thép tròn cuộn: +..

25/08/2009

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại 0280 383..

17/08/2009

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại 0280 383..

03/08/2009

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại 0280 383..

15/07/2009

  Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại ..

09/07/2009

           Bảng giá thông báo Số: 01/07/09TB/HoaPhat (áp dụng tại thời điểm ngày 07 tháng 07 năm 2009 tại Hà Nội)   1- Hàng ho&aacut..

07/07/2009

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại 0280 383..

02/07/2009

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại 0280 383..

20/06/2009

   Bảng Báo Giá Số: 02/06/09TB/HoaPhat (áp dụng tại thời điểm ngày 22 tháng 06 năm 2009 tại Hà Nội)   1- Hàng hoá:   -      &nb..

01/06/2009

  Công ty Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại 0280 383..

19/05/2009

  TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM CTY CP THÉP THỦ ĐỨC(VIKIMCO)         BẢNG GIÁ BÁN THÉP CÁN HIỆN HÀNH           &nb..

18/05/2009

  TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM CTY CP THÉP THỦ ĐỨC(VIKIMCO)         BẢNG GIÁ BÁN THÉP CÁN HIỆN HÀNH           &nb..

30/04/2009

  TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM CTY CP THÉP THỦ ĐỨC(VIKIMCO)         BẢNG GIÁ BÁN THÉP CÁN HIỆN HÀNH           &nb..

30/04/2009

  Công ty Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại 0280 383..

27/04/2009

  TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM CTY CP THÉP THỦ ĐỨC(VIKIMCO)         BẢNG GIÁ BÁN THÉP CÁN HIỆN HÀNH           &nb..

21/04/2009

  Công ty Gang thép Thái Nguyên áp dụng giá bán theo địa bàn tiêu thụ, các địa bàn không có tên dưới đây xin liên hệ số điện thoại 0280 383..

20/04/2009

  TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM CTY CP THÉP THỦ ĐỨC(VIKIMCO)         BẢNG GIÁ BÁN THÉP CÁN HIỆN HÀNH           &nb..

16/04/2009

  TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM CTY CP THÉP THỦ ĐỨC(VIKIMCO)         BẢNG GIÁ BÁN THÉP CÁN HIỆN HÀNH           &nb..

01/04/2009

  STT Tên báo giá Ngày gửi Loại file Tải về 1 Giá bán tại văn phòn..

01/04/2009

  TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM CTY CP THÉP THỦ ĐỨC(VIKIMCO)         BẢNG GIÁ BÁN THÉP CÁN HIỆN HÀNH           &nb..

30/03/2009

  STT Tên báo giá Ngày gửi Loại file Tải về 1 Giá bán tại..

20/03/2009

STT Tên báo giá Ngày gửi Loại file Tải về 1 Giá bán tại văn phòng Công ty GTTN  ..

18/03/2009

  TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM CTY CP THÉP THỦ ĐỨC(VIKIMCO)         BẢNG GIÁ BÁN THÉP CÁN HIỆN HÀNH           &nb..

16/03/2009

  TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM CTY CP THÉP THỦ ĐỨC(VIKIMCO)         BẢNG GIÁ BÁN THÉP CÁN HIỆN HÀNH           &nb..

09/03/2009

STT Tên báo giá Ngày gửi Loại file Tải về 1 Giá bán tại văn phòng Công ty GTTN  ..

06/03/2009

  TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM CTY CP THÉP THỦ ĐỨC(VIKIMCO)         BẢNG GIÁ BÁN THÉP CÁN HIỆN HÀNH           &nb..

02/03/2009

STT Tên báo giá Ngày gửi Loại file Tải về 1 Giá bán tại văn phòng Công ty GTTN  ..

18/02/2009

  STT Tên báo giá Ngày gửi Loại file Tải về 1 Giá bán tại văn phòn..

12/02/2009

  TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM CTY CP THÉP THỦ ĐỨC(VIKIMCO)         BẢNG GIÁ BÁN THÉP CÁN HIỆN HÀNH           &nb..

04/02/2009

    STT Tên báo giá Ngày gửi Loại file Tải về 1 Giá bán tại văn ph&..

28/01/2009

STT Tên báo giá Ngày gửi Loại file Tải về 1 Giá bán tại văn phòng Công ty GTTN ..

Hiển thị 181 đến 240 trong 249 (5 Trang)