Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

BẢNG GIÁ BÁN THÉP CÁN HIỆN HÀNH Thực hiện từ ngày 01/01/2009

 

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM
CTY CP THÉP THỦ ĐỨC(VIKIMCO)
 
 
 
 
BẢNG GIÁ BÁN THÉP CÁN HIỆN HÀNH
                                                 Thực hiện từ ngày 01/01/2009
(ĐVT: ĐỒNG/TẤN)
 

 
Gía chưa có thuế
Giá đã có thuế
1- Thép vằn CT5-SD295 các loại dài 11,7m/cây
 
 
    Φ 10
11,810,000
12,991,000
    Φ 12 – 32
11,660,000
12,826,000
2- Thép vằn SD390 các loại dài 11,7m/cây
 
 
   Φ 10
11,910,000
13,101,000
   Φ 12 – 32
11,760,000
12,936,000

 
Ghi chú:        - Nơi nhận hàng: Kho Công ty Cổ Phần Thép Thủ Đức.
                        - Để biết thêm thông tin chi tiết xin gọi về: (84.8) 37313050
 
 
 
 
                                                                                           Ngày 02 tháng 01 năm 2009
                                                                                              TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                              TPKHKD
 
 
 
 
 
                                                                                                               Huỳnh Văn Phúc

ĐỌC THÊM