Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bản tin video ngày 29-07-22: Thị trường nhập khẩu thép dài giảm sâu hơn ở Đông Á | satthep.net

Thị trường nhập khẩu thép cây và thép cuộn dây ở Đông Á đang trầm lắng trong bối cảnh giá tiếp tục giảm. Việc thiếu bất kỳ hỗ trợ giá có thể dự đoán trước, cũng như những tiêu cực dai dẳng tiếp tục ngăn cản hầu hết người mua quay trở lại thị trường.

ĐỌC THÊM