Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Thị trường thép VN tuần 22/2024

I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng

Tỷ giá: Tỷ giá trung tâm VND/USD ngày 24/5/2024 được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 24,261 đồng/USD, tăng 3 đồng so với tuần trước.

Lãi suất: Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện quyết liệt các giải pháp tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục, phấn đấu giảm 1-2%/năm lãi suất cho vay nhằm duy trì mặt bằng lãi suất huy động vốn ổn định, phù hợp với khả năng cân đối vốn.

Đáng lưu ý là giảm lãi suất cho vay các động lực tăng trưởng truyền thống, các ngành mới nổi, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, nhà ở xã hội... nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các TCTD cũng được yêu cầu duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn định, hợp lý, phù hợp với khả năng cân đối vốn, khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh và năng lực quản lý rủi ro, ổn định thị trường tiền tệ và mặt bằng  lãi suất thị trường.

II. Hàng nhập khẩu tuần 22

LOẠI HÀNG

KHỐI LƯỢNG (tấn)

TÔN NÓNG

13,211.990

SẮT KHOANH

3,264.825

III. Bảng tổng hợp giá chào về Việt Nam tuần 22

Loại hàng

Xuất xứ

Giá (USD/tấn)

Thanh toán

HRC Q195

Trung Quốc

535-555

CFR

HRC Q235

Trung Quốc

540-560

CFR

HRC SS400

Trung Quốc

540

CFR

HRP SS400

Trung Quốc

575

CFR

HRC SAE1006

Nhật Bản

600

CFR

HRC SAE1006

Trung Quốc

555-575

CFR