Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá chào xuất nhập khẩu ngày 21/4/2022

Các nhà máy và thương nhân Trung Quốc tiếp tục giảm giá để kích cầu khi mà tiêu thụ đường biển chậm chạp và thị trường nội địa suy yếu do các hạn chế dịch covid-19. Chào giá HRC SAE1006 giảm 10 USD/tấn xuống 910 USD/tấn cfr Việt Nam.

Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã bán được khoảng 60,000 tấn thép cuộn cấp SAE1006 với giá 905 USD/tấn cfr cho Việt Nam trong tuần này, cho lô hàng tháng 6.

Người bán, đặc biệt là từ Trung Quốc, có thể giảm giá thêm nữa trong nửa cuối tháng 4 để thu hút đơn hàng, song mức giảm không nhiều vì các yếu tố đầu vào cao và thị trường nội địa nhận được các kích thích kinh tế từ Chính phủ. Chào giá duy trì 900-920 USD/tấn cfr Việt Nam nửa cuối tháng 4.