Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Thép Việt - Ý đề ra 6 giải pháp khắc phục lỗ lũy kế

 Tại thời điểm 31/12/2020, Công ty cổ phần Thép Việt - Ý ghi nhận số lỗ luỹ kế gần 545 tỷ đồng. Để khắc phục số lỗ này, doanh nghiệp đề ra 6 nhóm biện pháp cụ thể.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ phát huy tối đa công suất của nhà máy phôi bằng cách tận dụng các cơ sở vật chất và các nguồn lực sẵn có, cắt giảm các chi phí không cần thiết, nhằm mục tiêu bảo đảm chất lượng và hạ thành sản phẩm. 

Mặt khác, phân tích, nắm bắt thị trường để cân đối sản xuất, kinh doanh, đổi mới đầu tư, quản trị doanh nghiệp để nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại khác trên thị trường.

Đồng thời, nghiên cứu, tìm hiểu và nắm bắt các cơ hội thị trường ngoài nước nhằm đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu phôi thép.

Đa dạng hoá sản phẩm, tập trung nghiên cứu sản xuất các sản phẩm thép có hàm lượng công nghệ cao, có tiềm tăng phát triển, nhằm mở rộng thị trường tiêu thhụ sản phẩm và gia tăng giá trị thặng dư.

Xây dựng hệ thống các nhà cung cấp nguyên vật liệu, các nhà phân phối có uy tín, có tiềm lực để hợp tác nhằm đáp ứng các nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thoả thuận với ngân hàng về việc tiếp tục tài trợ nguồn vốn có lãi suất ưu đãi để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trước đó, năm 2018 - 2019, do thị trường thép có nhiều biến động, kết hợp với cơ cầu tổ chức của doanh nghiệp chưa thay đổi để phù hợp với mô hình quản lý của chủ sở hữu mới nên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thua lỗ liên tiếp.

Cụ thể, năm 2018, lỗ sau thuế hơn 326 tỷ đồng; năm 2019, lỗ sau thuế hơn 218 tỷ đồng.

Năm 2020, sau 2 năm hoạt động dưới sự chỉ đạo điều hành của chủ sở hữu mới, những thay đổi từ điều hành đến sản xuất kinh doanh kết hợp với một số yếu tố thuận lợi do thị trường mang lại nên hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã có sự cải thiện tích cực. 

Năm 2020, doanh nghiệp lãi sau thuế gần 30 tỷ đồng./.

Nguồn tin: Bnews

ĐỌC THÊM