Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu và lợi nhuận năm 2021 đều ở mức kỷ lục

Lũy kế năm 2021, Thép Nam Kim ghi nhận 28.173 tỷ đồng doanh thu, lãi sau thuế 2.225 tỷ đồng, gấp 7,5 lần năm trước – cũng là mức kỷ lục của doanh nghiệp thép này.

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HoSE: NKG) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 và năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Theo đó, tính riêng quý IV/2021, Công ty ghi nhận doanh thu gấp 2,5 lần lên 8.780 tỷ đồng. Giá vốn tăng ít hơn nên lợi nhuận gộp gấp 3,4 lần đạt 1.057 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 9% lên 12%.

Trong kỳ, hoạt động tài chính đem về hơn 105 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái; chi phí tài chính tăng 143% lên 131,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng của doanh nghiệp tôn cũng tăng mạnh từ 84,7 tỷ đồng lên 516,3 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý giảm 19% xuống 20,4 tỷ đồng. Lợi nhuận từ hoạt động khác gấp 7,5 lần từ 2,4 tỷ lên 18,2 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 452,4 tỷ đồng, gấp gần 3 lần quý IV/2020. Tuy nhiên, đây là mức thấp nhất trong 3 quý năm 2021 (quý II là 847,5 tỷ đồng và quý III là 606,7 tỷ đồng).

Lý giải về việc tăng doanh thu tại quý cuối năm ngoái, công ty cho biết đã đẩy mạnh các kênh bán hàng trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó, sản lượng sản xuất tăng làm cho chi phí giảm, biên lợi nhuận gộp cải thiện.

Lũy kế năm 2021, Thép Nam Kim ghi nhận 28.173 tỷ đồng doanh thu, tăng 144%. Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu nội địa đạt 9.005 tỷ đồng, tăng 31% và đóng góp 32% tổng doanh thu; doanh thu xuất khẩu 19.200 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần và chiếm tỉ trọng 68%.

Trừ các chi phí, Thép Nam Kim báo lãi sau thuế hơn 2.225 tỷ đồng, gấp 7,5 lần năm trước. Đây cũng là con số lãi cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của Thép Nam Kim. Với kết quả này, đơn vị vượt 76% kế hoạch doanh thu và gấp 3,7 lần kế hoạch lợi nhuận năm 2021.

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của Công ty tăng gần gấp đôi lên 15.382 tỷ đồng. Tổng tiền mặt và tiền gửi tăng từ hơn 600 tỷ đầu năm lên gần 1.200 tỷ đồng. Hàng tồn kho là 8.701 tỷ đồng, gấp 4 lần đầu năm; doanh nghiệp trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 420 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn 1.905 tỷ đồng, tăng 32,5%.

Về nguồn vốn, phải trả người bán ngắn hạn tăng mạnh từ 1.070 tỷ đồng lên 4.879 tỷ đồng, hơn 62% số đó là khoản phải trả trong nước. Vay nợ ngắn hạn tăng từ 2.520 tỷ lên 3.773 tỷ đồng trong khi vay nợ dài hạn giảm từ 482 tỷ xuống 46,5 tỷ đồng.

Trong 1 năm qua, giá cổ phiếu NKG đã tăng gấp 7 lần, hiện giao dịch ở mức 55.600 đồng/cp - ở mức đỉnh lịch sử.

Mặc dù tiêu thụ thép đang chậm lại song Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho rằng, việc Quốc hội thông qua Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sẽ thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư công, phát triển hạ tầng, sẽ hỗ trợ cho sự tăng trưởng của ngành thép năm 2022.

Theo báo cáo của VSA, sản xuất thép thô cả năm ước đạt 23 triệu tấn, tăng 16% so với năm 2020. Sản xuất thép thành phẩm các loại đạt 33 triệu tấn, tăng 19% và tiêu thụ thép thành phẩm các loại đạt 29 triệu tấn, tăng 16% so với năm trước. Xuất khẩu sản phẩm thép năm 2021 đạt hơn 14 triệu tấn thép thành phẩm và bán thành phẩm với hơn 12,7 tỷ USD.

Nguồn tin: Người đưa tin

ĐỌC THÊM