Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Thép Nam Kim đặt kế hoạch lợi nhuận tăng hơn 2 lần

 Thép Nam Kim đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021 với 16.000 tỷ đồng doanh thu và 600 tỷ đồng lãi sau thuế.

CTCP Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày 24/04 tới. Theo dự thảo tài liệu họp vừa công bố, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua phương án kinh doanh năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021 với 16.000 tỷ đồng doanh thu và 600 tỷ đồng lãi sau thuế. Với kết quả dự kiến này, tương ứng với việc doanh thu sẽ tăng trưởng 38% còn lợi nhuận tăng hơn 2 lần so với trong 2020.

Ngoài ra, công ty cũng dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 tối đa là 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

HĐQT Công ty cổ phần Thép Nam Kim cũng trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Đối tượng chào bán là cán bộ quản lý không bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Thép Nam Kim và công ty con, công ty liên kết. Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa là 1 triệu cổ phiếu. Giá chào bán bằng mệnh giá 10.000.

Mục đích phát hành nhằm gắn kết lợi ích của cán bộ quản lý với công ty. Thời điểm phát hành cổ phiếu dự kiến trong năm 2021. Cổ phiếu phát hành cho cán bộ quản lý không bị hạn chế quyền chuyển nhượng.

Năm 2020, doanh thu thuần của Thép Nam Kim đạt gần 11.560 tỷ đồng và hơn 295 tỷ đồng lãi sau thuế, thực hiện 97% và 148% kế hoạch. Tổng giá trị tài sản đến thời điểm 31/12/2020 đạt hơn 7.763 tỷ đồng./.

Nguồn tin: Bnews

ĐỌC THÊM