Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 31-5-2023 / 2

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SHI ZI FENG ngày 31-5-2023 / 2

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

TOLE NÓNG

KIM QUOC STEEL CO LTD

Tole nóng

228 Cuộn

5048.14

KIM QUOC STEEL CO LTD

Tole nóng

226 Cuộn

5000.02

KIM QUOC STEEL CO LTD

Tole nóng

228 Cuộn

5039.74

KIM QUOC STEEL CO LTD

Tole nóng

228 Cuộn

5022.94

VUONG STEEL CO LTD

Tole nóng

196 Cuộn

3496.6

2-9 HIGH GRADE MECHANICAL ENG CO OP

Tole nóng

249 Cuộn

5731.48

TC Tole nóng

1355

29338.92

 

SẮT HINH

BAC NAM STEEL JSC

Sắt hình

111 Kiện

606.248

 

SẮT KHOANH

NGUYEN TINH COMMERCIAL AND MANU CO LTD

Sắt khoanh

188 Cuộn

420.22

 

TỔNG CỘNG

 

1654

 

30365.388