Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bản tin video ngày 26-09-22: Ấn Độ, quốc gia đang chiếm ưu thế trong xuất khẩu thép cuộn cán nóng | satthep.net

Các giao dịch gần đây trong Hợp tác Hội đồng Vùng Vịnh đã cho thấy rõ ràng rằng Ấn Độ chỉ có thể đạt được các thỏa thuận nhờ thời gian giao hàng ngắn và độ tin cậy so với các nguyên liệu của Trung Quốc.

ĐỌC THÊM