Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 30-10-2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu PHUONG NAM 68 ngày 30-10-2021

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

HIEU HANH PRO TRADING MECHANICAL CO., LTD

Tole nóng

24 Cuộn

532.198

JFE SHOJI TRADE VN CO., LTD/ TON DONG AN CORP

Tole nóng

94 Cuộn

2035.413

SMC STEEL MECHANICAL CO., LTD

Tole nóng

156 Cuộn

3817.502

 

TỔNG CỘNG

 

274

 

6385.113