Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 10-11-2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu THANG LOI 89 ngày 10-11-2021 

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

CITICOM COMMERCIAL JSC

Tole nóng

20 Cuộn

484.040

CITICOM COMMERCIAL JSC

Tole nóng

8 Cuộn

152.230

QH PLUS CORP

Tole nóng

74 Cuộn

1794.900

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

80 Cuộn

1858.665

 

TỔNG CỘNG

 

182

 

4289.835