Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 30-3-2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu BD PIONEER 1 ngày 30-3-2024

CONSIGNEE (MARKS)

UNIT/ Q’TY

DESCRIPTIONS

GW

 

KY NAM

15 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

320.745

VINLONG STAINLESS

15 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

322.390

VINLONG STAINLESS

5 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

106.070

VINLONG STAINLESS

9 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

86.620

VINLONG STAINLESS

9 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

105.695

YGS VINA

14 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

146.365

YGS VINA

2 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

21.235

YGS VINA

17 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

179.760

YGS VINA

2 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

20.920

LAM KHANG

1 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

21.255

SONHA SSP

16 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

170.740

SONHA SSP

20 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

213.050

 

TOTAL

 

125

 

 

1.714.845