Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 30-3-2024 / 2

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 568 ngày 30-3-2024 / 2

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

HIEU HANH PRO TRADING MECHANICAL CO., LTD

Tole nóng

28 Cuộn

428.101

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

14 Cuộn

265.558

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

65 Cuộn

1.147.310

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

248 Cuộn

5.130.556

SEAH STEEL VINA CORP

Tole nóng

30 Cuộn

691.970

TC Tole nóng

385

7663.495

 

SẮT KHOANH

CT TNHH THANH LOI

Sắt khoanh

213 Cuộn

483.647

 

TỔNG CỘNG

 

598

 

8.147.142