Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 29-5-2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUONG HUNG 556 ngày 29-5-2023

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

CITICOM COMMERCIAL JSC

Tole nóng

4 Cuộn

98.473

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

240 Cuộn

5.648.030

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

118 Cuộn

2.621.991

TC Tole nóng

362

8.368.494

 

SẮT KHOANH

CO-WIN FAS INDUSTRIAL VN JSC

Sắt khoanh

939 Cuộn

2124.969

THANH LOI CO., LTD

Sắt khoanh

67 Cuộn

152.543

CTY CP CO KHI THEP VIET

Sắt khoanh

66 Cuộn

128.172

TC Sắt khoanh

1.072

2.405.684

 

TỔNG CỘNG

 

1.434

 

10774.178