Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 19-9-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu WAN DA 9 ngày 19-9-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE MẠ

SHARK LOGISTICS CO., LTD

Tole mạ

68 Cuộn

296.71

DONG NAI TON CO., LTD

Tole mạ

170 Cuộn

672.887

DONG NAI TON CO., LTD

Tole mạ

249 Cuộn

971.075

DONG NAI TON CO., LTD

Tole mạ

252 Cuộn

999.782

PHUOC AN STEEL PRODUCTION CO., LTD

Tole mạ

6 Cuộn

43.986

HYUNDAI WELDING VINA CO., LTD

Tole lạnh

41 Cuộn

550.421

HYUNDAI WELDING VINA CO., LTD

Tole lạnh

40 Cuộn

502.417

VU KHANG SHPPING CO., LTD

Tole mạ

66 Cuộn

304.669

VIETNAM MAYER CO., LTD

Tole tráng dầu

14 Cuộn

137.97

JFE SHOJI STEEL VN CO.,LTD

Tole lạnh

77 Cuộn

644.15

CHOSUN VINA CO., LTD

Tole lạnh

40 Cuộn

511.02

NGUYEN TIN STEEL JSC

Tole mạ

193 Cuộn

2037.662

 

TC Tole mạ

 

1216

 

7672.749

 

TOLE NÓNG

MUOI PHONG

Tole nóng

18 Cuộn

535.78

PEB STEEL BUILDINGS CO., LTD

Tole nóng

41 Cuộn

1105.542

NORTHERN STEEL JSC (NOSCO)

Tole nóng

54 Cuộn

1228.72

TC Tole nóng

113

2870.042

 

TẤM RỜI

QH PLUS CORP

Tấm rời

365 PCS

1103.67

QH PLUS CORP

Tấm rời

511 PCS

2201.651

STEEL BUILDER JSC

Tấm rời

108 PCS

299.944

IPC SAIGON STEEL CO., LTD

Tấm rời

295 PCS

1062.008

BAC NAM STEEL JSC

 

186 PCS

550.883

TC Tấm rời

1465

5218.156

 

SẮT ỐNG

AMERGY FITTINGS –VN CO., LTD

Sắt ống

154 PCS

194.21

AMERGY FITTINGS –VN CO., LTD

Sắt ống

30 PCS

41.724

CNC INDUSTRES LTD

Sắt ống

156 PCS

231.51

PETROVIETNAM COATING JSC

Sắt ống

7 PCS

11.354

PETROVIETNAM COATING JSC

Sắt ống

28 PCS

42.186

PETROVIETNAM COATING JSC

Sắt ống

2 PCS

4.474

TC Sắt ống

377

525.458

 

ĐƯỜNG RÂY

TRAN ANH STEEL CO., LTD

Đường rây

37 Kiện

117.42

 

TẤM KIỆN

DAI DUNG METALLIC MANU CONS AND TRADE CORP

Tấm kiện

80 Kiện

309.94

 

SẮT HÌNH

TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

Sắt hình

80 Kiện

505.979

TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

Sắt hình

36 Kiện

230.85

DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

Sắt hình

32 Kiện

175.597

DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

Sắt hình

41 Kiện

237.641

DAI PHUC TRADING AND PRO CO., LTD

Sắt hình

200 Kiện

932.737

DAI PHUC TRADING AND PRO CO., LTD

Sắt hình

108 Kiện

678.24

IPC SAIGON STEEL CO., LTD

Sắt hình

34 Kiện

218.7

DAI DUNG METALUC MANU CONS AND TRADE CORP

Sắt hình

17 Kiện

81.12

DAI DUNG METALUC MANU CONS AND TRADE CORP

Sắt hình

104 Kiện

637.521

TC Sắt hình

652

3698.385

 

SẮT U

DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

SẮT U

73 Kiện

264.091

DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

SẮT U

69 Kiện

265.896

DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

SẮT U

46 Kiện

259.94

TC Sắt U

188

789.927

 

TỔNG CỘNG

 

4128

 

21202.077