Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 12-5-2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu V RICH ngày 12-5-2024

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

TOAN THANG

Sắt khoanh

959 COILS

2012.100

HANG HAI THANH PHAT

Tôn nóng

68 COILS

984.000

NORTH ASIA

Tôn nóng

37 COILS

379.089

ASIA STEEL

Tôn băng

432 COILS

4962.160

DAI TOAN THANG

Tôn nóng

11 COILS

321.350

MUOI PHONG

Tôn nóng

17 COILS

499.400

INDECO STEEL

Tôn nóng

28 COILS

824.790

MUOI PHONG

Tôn nóng

17 COILS

497.960

DONG HAI

Tôn nóng

22 COILS

646.410

TRUNG TIN KIM

Tôn nóng

16 COILS

471.820

TAY NAM

Tôn nóng

41 COILS

1207.050

HOAN PHUC

Tôn nóng

21 COILS

617.730

VINA ONE

Tôn nóng

142 COILS

3212.040

QH PLUS

Tôn nóng

43 COILS

995.120

DONG HAI

Tôn nóng

17 COILS

497.160

REINVENT

Tôn nóng

20 COILS

584.600

THE ANH

Tôn nóng

10 COILS

294.570

NIPPON

Tôn nóng

13 COILS

382.630

VTLA

Tôn nóng

131 COILS

3022.000

KIEN ANH

Tôn nóng

26 COILS

764.670

KIEN ANH

Tôn nóng

25 COILS

737.040

KIEN ANH

Tôn nóng

51 COILS

1509.360

TTQ

Tôn nóng

13 COILS

382.420

190 JOINT STOCK

Tôn nóng

27 COILS

595.700

CITICOM

Tôn nóng

33 COILS

973.620

TRUNG TIN KIM

Tôn nóng

8 COILS

235.570

TON DONG A

Tôn nóng

150 COILS

3607.540

NAM KIM

Tôn nóng

212 COILS

4977.370

NAM KIM

Tôn nóng

454 COILS

10020.110

KY DONG

Tôn nóng

43 COILS

1019.770

KIM SA

Tôn nóng

222 COILS

5159.010

 

TỔNG CỘNG

 

3309

 

52394.159