Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 12-5-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ZHE HAI 519 ngày 12-5-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

TOLE NÓNG

IPC SAIGON STEEL CO., LTD

Tole nóng

21 Cuộn

593.860

HOAN PHUC TRADING JSC

Tole nóng

24 Cuộn

596.660

DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

Tole nóng

16 Cuộn

399.140

TOAN THANG STEEL –LA JSC

Tole nóng

36 Cuộn

1.018.040

DAI THIEN LOC STEEL ONE MEMBER LIMITED COMPANY

Tole nóng

274 Cuộn

5.986.540

VUONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

264 Cuộn

5.929.810

TON DONG A CORP

Tole nóng

210 Cuộn

4.931.420

BRANCH OF CARGILL VN LIMITED

Tole nóng

230 Cuộn

4.773.326

PHUONG NAM 3 STEEL CO., LTD

Tole nóng

46 Cuộn

975.690

PHUONG NAM 3 STEEL CO., LTD

Tole nóng

49 Cuộn

1.015.750

PHUONG NAM 3 STEEL CO., LTD

Tole nóng

49 Cuộn

1.019.970

SEAH STEEL VINA CORP

Tole nóng

59 Cuộn

1.354.930

 

TC  Tole nóng

 

1278

 

28595.136