Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 11-6-2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu GIA LINH 268 ngày 11-6-2024

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

JFE SHOJI TRADE VN CO LTD / TON DONG A CORP

Tole nóng

3 Cuộn

61.321

JFE SHOJI TRADE VN CO LTD / TON DONG A CORP

Tole nóng

141 Cuộn

2991.552

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

57 Cuộn

1265.844

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

3 Cuộn

65.286

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

37 Cuộn

801.274

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

7 Cuộn

137.254

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

64 Cuộn

1401.813

TC Tole nóng

312

6724.344

 

SẮT KHOANH

RICH FAME LIMITED

Sắt khoanh

330 Cuộn

752.138

CO-WIN FAS INDUSTRIAL VN JSC

Sắt khoanh

134 Cuộn

303.022

CT TNHH THANH LOI ( THANH LOI CO LTD)

Sắt khoanh

374 Cuộn

853.955

TRINH TUONG STEEL CO LTD

Sắt khoanh

62 Cuộn

141.584

VINAVIT FAS CO LTD

Sắt khoanh

142 Cuộn

326.292

TC  Sắt khoanh

1042

2376.991

 

TỔNG CỘNG

 

1354

 

9101.335