Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 11-5-2024 / 2

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu XIE HAI YONG FENG ngày 11-5-2024 / 2

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

VUONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

241 Cuộn

5453.49

VUONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

241 Cuộn

5449.11

VUONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

242 Cuộn

5477.95

VUONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

242 Cuộn

5489.03

TON DONG A CORP

Tole nóng

124 Cuộn

2957.08

TON DONG A CORP

Tole nóng

215 Cuộn

5046.14

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

418 Cuộn

9979.4

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

224 Cuộn

5351.82

TIEN LEN STEEL CORP JSC

Tole nóng

126 Cuộn

2920.58

VINA STEEL MANU TRADING AND IM –EX CO., LTD

Tole nóng

43 Cuộn

1010.2

 

TỔNG CỘNG

 

2116

 

49134.8