Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 06-6-2024 /2

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu GIA LINH 368 ngày 06-6-2024/ 2

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

190 JSC

Tole nóng  

25 Cuộn

476.715

JFE SHOJI TRADE VN CO LTD / TON DONG A CORP

Tole nóng  

114 Cuộn

2383.223

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng  

85 Cuộn

1811.556

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng  

74 Cuộn

1529.793

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng  

56 Cuộn

1094.092

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng  

15 Cuộn

323.33

TON DONG A CORP

Tole nóng  

49 Cuộn

1032.463

YBN INTERNATINAL ( VN ) CO LTD

Tole nóng  

13 Cuộn

142.881

TC Tole nóng  

431

8894.052

 

SẮT KHOANH

KIM TIN LONG AN CORP

Sắt khoanh

112 Cuộn

255.895

 

TỔNG CỘNG

 

543

 

9149.947