Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 06-01-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu AVIGATOR ngày 06-01-2022

CONSIGNEE (MARKS)

UNIT/ Q’TY

DESCRIPTIONS

GW

 

DAI THIEN LOC

217 COILS

HOT ROLLED ALLOY STEEL IN COIL

4913.730

VU KHANG

292 COILS

GALVANIZED STEEL COIL

1811.472

SAIGON FORMED STEEL

113 BDLS

STEEL PILES

325.440

VU KHANG

60 PKGS

STEEL BAR

66.128

TVP STEEL

102 COILS

PRIME HOT DIPPED GALVANIZED STEEL IN COILS

502.295

 

TOTAL

 

784

 

 

7.619.065