Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 05-7-2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HAI PHAT 135 ngày 05-7-2024

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

BAO LUAN STEEL CO LTD

Tole nóng

46 Cuộn

1032.352

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

66 Cuộn

1325.877

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

280 Cuộn

6148.515

HIEU HANH PRO TRADING MECHANCAL CO LTD

Tole nóng

70 Cuộn

715.42

TON DONG A CORP

Tole nóng

34 Cuộn

830.468

YBN INTERNA TINAL ( VN ) CO LTD

Tole nóng

23 Cuộn

309.166

TC Tole nóng

519

10361.798

 

SẮT KHOANH

CO-WN FAS INDUSTRIAL VN JSC

Sắt khoanh

223 Cuộn

507.405

VINAVIT FAS CO LTD

Sắt khoanh

137 Cuộn

314.97

VINH THANH STEEL CO LTD

Sắt khoanh

64 Cuộn

144.221

YBN INTERNATINAL (VN) CO LTD

Sắt khoanh

9 Cuộn

20.71

TC Sắt khoanh

433

987.306

 

TỔNG CỘNG

 

952

 

11349.104