Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 04-7-2024

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TU CUONG 68 ngày 04-7-2024

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

SEAH STEEL VINA CORP

Tole nóng

2 Cuộn

43.394

MARUICHI SUN STEEL JSC/ TOYOTA TSUSHO VN CO., LTD

Tole nóng

377 Cuộn

7348.289

TTQ INVESMENT & COMMERICAL JSC

Tole nóng

77 Cuộn

1272.214

TTQ INVESMENT & COMMERICAL JSC

Tole nóng

18 Cuộn

302.766

TTQ INVESMENT & COMMERICAL JSC

Tole nóng

40 Cuộn

251.685

TTQ INVESMENT & COMMERICAL JSC

Tole nóng

9 Cuộn

23.703

 

TỔNG CỘNG

 

523

 

9242.051