Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá chào xuất nhập khẩu ngày 20/5/2022

Các nhà máy và thương nhân Trung Quốc cắt giảm giá chào bán hơn nữa tới Việt Nam do nhu cầu yếu. Họ đã cắt giảm giá bán xuống 750-770 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn SAE1006 của Trung Quốc và 770-790 USD/tấn cfr ở Việt Nam đối với cuộn SAE1006 của Ấn Độ.

Với tình hình tiêu thụ suy yếu, giá chào nhập khẩu dự kiến sẽ còn giảm nữa trong ngắn hạn nhưng có biến động theo giá nội địa Trung Quốc. Chào giá nội địa từ các nhà máy Việt Nam trên 800 USD/tấn cũng hỗ trợ ngăn đà giảm giá nhập khẩu phần nào. Do đó, phạm vi chào giá HRC SAE1006 Trung Quốc về Việt Nam tháng 5 dự kiến dao động tầm 770-800 USD/tấn cfr.