Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Tồn kho 5 sản phẩm thép chính Trung Quốc giảm vào cuối tháng 11

Trong ngày 30/11/2021, tồn kho 5 sản phẩm thép chính Trung Quốc bao gồm thép cây, thép dây, thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nguội và thép tấm ở 20 thành phố lớn đã giảm 380,000 tấn, tương đương 4.2% so với ngày 20/11, xuống còn 8.65 triệu tấn, theo Hiệp hội thép Trung Quốc.

Cụ thể:                                                                                      So với ngày 20/11

_Tồn kho thép cây:3.47 triệu tấn                                                               - 6.0%

_Tồn kho thép dây: 1.55 triệu tấn                                                             -4.3%

_Tồn kho HRC: 1.57 triệu tấn                                                                - 0.6%

_Tồn kho CRC: 1.11 triệu tấn                                                                 - 2.6%

_Tồn kho thép tấm: 0.95 triệu tấn.                                                           - 5.0%

Nguồn tin: satthep.net

 

ĐỌC THÊM