Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Thép Vicasa 'hụt hơi' trong quý 3 khi lãi ròng giảm 50%

 CTCP Thép Vicasa – VnSteel (VCA) công bố Báo cáo tài chính quý 3/2021 với kết quả kinh doanh giảm sút cả về doanh thu và lợi nhuận.

Riêng quý 3, VCA báo doanh thu thuần đạt hơn 578 tỷ đồng, giảm 3,7% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm 3% nên lãi gộp thu hẹp 30%. Chi phí lãi vay quý 3 gấp đôi cùng kỳ, bù lại chi phí bán hàng được tiết giảm 64%.

Cộng thêm chi phí tăng cao, khiến cho lợi nhuận sau thuế còn xấp xỉ 2 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ.
Nhờ kết quả kinh doanh thuận lợi 2 quý đầu năm, nên doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đạt 1.909 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lợi nhuận trước thuế đạt 52,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 42 tỷ đồng, gấp 2,5 lần lợi nhuận đạt được 9 tháng năm trước.


Nguồn: BCTC quý 3/2021 VCA.

Năm 2021 Thép Vicasa thận trọng đặt mục tiêu đạt 20 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, và với kết quả đạt được, 9 tháng đầu năm công ty đã vượt 160% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.
Tính đến 30/9, VCA đang có quy mô tài sản 452 tỷ đồng, tăng 44% so với hồi đầu năm. Hàng tồn kho vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tài sản, với 267 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so đầu năm.

Nợ phải trả đạt gần 206 tỷ đồng, gấp 2,3 lần đầu năm. Khoản chênh lệch chủ yếu đến từ vay nợ tài chính ngắn hạn của Công ty khi tại thời điểm cuối tháng 6, giá trị khoản mục đạt gần 139 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ có 50 triệu đồng. Mặt khác, Công ty tiếp tục không ghi nhận các khoản nợ dài hạn.

Nguồn tin: Vietnam daily

ĐỌC THÊM