Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Thép SMC: Giá vốn tăng cao, lãi quý 1/2022 sụt giảm 63% so với cùng kỳ năm trước

Mặc dù doanh thu tăng trưởng 31% tuy nhiên biên lợi nhuận của các mặt hàng hẹp khiến lãi quý 1 của Thép SMC giảm sâu.

Công ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC (mã CK: SMC) đã công bố BCTC quý 1/2022.

Cụ thể doanh thu thuần trong kỳ đạt 6.630 tỷ đồng tăng 31% so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng tới 39% nên lãi gộp chỉ còn gần 194 tỷ đồng giảm 55% so với quý 1/2021.

Trong kỳ SMC thu về 18,6 tỷ đồng doanh thu tài chính giảm 42% so với cùng kỳ, chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt giảm 53,7% và 74% so với quý 1 năm ngoái. Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí SMC lãi sau thuế 80,5 tỷ đồng – giảm 63% so với cùng kỳ, EPS quý 1 đạt 1.310 đồng.

SMC cho biết trong kỳ sản lượng tiêu thụ tăng 7%, doanh thu thuần tăng 31%, tuy nhiên giá vốn ở mức cao, biên lợi nhuận bình quân các mặt hàng hẹp khiến LNST giảm 63%. Nhìn chung tình hình hoạt động của doanh nghiệp vẫn tương đối bình thường.

Mới đây Thép SMC đã bất ngờ công bố các chỉ tiêu kinh doanh 2022 sụt giảm mạnh, doanh thu dự kiến đạt 20.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và giảm 67% so với thực hiện trong năm 2021.

Nhìn lại kết quả năm 2021, doanh thu SMC đạt 21.312 tỷ đồng, tăng 35,4% so với doanh thu đạt được năm 2020; Lợi nhuận sau thuế đạt 903 tỷ đồng, tương ứng tăng 117% so với năm 2020. EPS ở mức rất cao, 14.369 đồng.

Nguồn tin: Tổ quốc

ĐỌC THÊM