Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Sản lượng thép toàn cầu giảm

Sản lượng thép toàn cầu tính tới thời điểm này đã giảm xuống dưới mức năm 2021, rõ ràng là do nhu cầu công nghiệp yếu ở hầu hết các khu vực sản xuất thép và quốc gia sản xuất lớn, cũng như các yếu tố phức tạp như chuỗi cung ứng không đáng tin cậy và chiến tranh ở Châu Âu.

Sản lượng thép toàn cầu tăng dần từ tháng 7 đến tháng 8, đạt 150.6 triệu tấn trong báo cáo mới nhất của World Steel Assn. Tổng số đó về cơ bản là tăng so với tháng 7 (+ 0.01%) nhưng giảm -3.0% so với tháng 8/2021. Qua 8 tháng hoạt động, với 1.25 tỷ tấn được sản xuất, sản lượng thép toàn cầu cho năm 2022 giảm -5.0% so với cùng kỳ năm ngoái so với năm 2021.

Ở hầu hết các khu vực sản xuất thép và quốc gia sản xuất chính được World Steel theo dõi, sản lượng thép chững lại trong quý 3/2022, dường như thích ứng với nhu cầu giảm trong bối cảnh hoạt động công nghiệp chậm hơn, chi phí năng lượng tăng và các yếu tố phức tạp như chuỗi cung ứng không đáng tin cậy và cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine.

Xu hướng sản lượng năm 2022 đi ngược lại với dự báo tầm trung do World Steel đưa ra trong quý 2, vốn kêu gọi tiêu thụ thép toàn cầu sẽ bằng với kết quả năm 2021, thậm chí do nhu cầu thép yếu hơn.

Hiệp hội Thép Thế giới - báo cáo sản xuất thép thô cho 64 quốc gia - vào đầu năm nay dự báo rằng tiêu thụ thép toàn cầu sẽ vẫn ở mức khoảng năm 2021, ngay cả khi thừa nhận nhiều nguồn bất ổn kinh tế toàn cầu.

Tổng sản lượng thép của Trung Quốc đạt 83.9 triệu tấn trong tháng 8, cải thiện nhẹ (+ 0.03%) so với tháng 7 và so với tháng 8 năm 2021 (+ 0.05%), nhưng vào năm 2022, ngành công nghiệp đó là đối tượng của các nỗ lực lập kế hoạch tập trung nhằm giảm thiểu sản lượng thép như một biện pháp để kiềm chế sản lượng sản xuất dư thừa và giảm thiểu lạm phát bất động sản. Qua 8 tháng hoạt động, các nhà sản xuất thép Trung Quốc đã sản xuất 693,2 triệu tấn thép thô - thấp hơn -5.7% so với tổng số từ tháng 1 đến tháng 8/2021.

Mặc dù nhỏ hơn đáng kể, ngành thép Ấn Độ đã cho thấy sự tăng trưởng ổn định trong năm 2022 - với sản lượng 10.2 triệu tấn trong tháng 8. Tổng số đó thậm chí còn (+ 0.01%) với kết quả của tháng 7 và cao hơn + 1.20% so với kết quả của tháng 8/ 2021 và nó đưa sản lượng đầu năm của Ấn Độ lên 83.5 triệu tấn, cao hơn 7.1% so với con số tương đương của năm 2021.

Các nhà sản xuất thép Nhật Bản đã sản xuất 7.3 triệu tấn thép thô trong tháng 8, bằng tổng lượng thép trong tháng 7, nhưng điều đó dẫn đến giảm -7.40% so với sản lượng tháng 8/2021 và nâng tổng số cả năm lên 60.7 triệu tấn - giảm -5.20% so với tổng số 8 tháng của năm ngoái.

Ngành công nghiệp thép của Hoa Kỳ là ngành công nghiệp thép lớn thứ tư thế giới tính theo sản lượng, và nó đã sản xuất 7.0 triệu tấn trong tháng 8, bằng với tháng 7, nhưng ít hơn -7.10% so với trong tháng 8/2021. Các nhà sản xuất thép của Hoa Kỳ đã sản xuất 54.9 triệu tấn trong 8 tháng của năm 2022 - thấp hơn -3.70% so với tổng số từ tháng 1 đến tháng 8 của năm ngoái.

Các bản tổng kết hàng tháng của World Steel theo dõi sản lượng thép carbon từ lò nung cơ bản-oxy hoặc điện hồ quang và được đúc thành các dạng bán thành phẩm như phôi cho các sản phẩm thanh và que; tấm cho các sản phẩm dẹt; hoặc phôi bloom, đối với các sản phẩm dạng chùm và ống. Khối lượng chuyên dụng và thép không gỉ được hạch toán riêng biệt.

Nguồn tin: satthep.net

ĐỌC THÊM