Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Quảng Ninh siết chặt giám sát cơ sở đóng tàu vỏ thép

 UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản số 3647 về việc tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở đóng tàu và hướng dẫn thực hiện duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT tổ chức rà soát lại và tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ các cơ sở đóng tàu cá vỏ thép đã được UBND tỉnh công bố đủ điều kiện đóng mới nâng cấp, cải hoán tàu cá trên địa bàn tỉnh, theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ; có hình thức xử lý nghiêm các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định; tăng cường quản lý, giám sát chủ tàu thực hiện nghiêm việc kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá đúng thời hạn theo quy định; tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn ngư dân, chủ tàu trên địa bàn các quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật đối với tàu cá, công tác duy tu sửa chữa tàu cá vỏ thép.

Hiện tỉnh Quảng Ninh có 12 cơ sở đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ thép.

Nguồn tin: Nông nghiệp

ĐỌC THÊM