Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Nhu cầu về xe điện ảnh hưởng đến biến động giá niken

Những người tham gia thị trường thường tin rằng nhu cầu về xe điện sẽ là chìa khóa cho sự biến động của giá nike

Theo Nornickel của Nga, triển vọng nhu cầu niken dài hạn sẽ được thúc đẩy bởi việc các chính phủ tiếp tục thúc đẩy xe điện. Người ta ước tính rằng tiêu thụ niken của lĩnh vực pin sẽ chiếm 30% tổng tiêu thụ niken của thị trường vào năm 2030.

Đồng thời, người ta ước tính rằng chênh lệch cung cầu tiềm năng trên thị trường đồng có thể lên tới 5-8 triệu tấn, và chênh lệch trên thị trường niken cũng sẽ lên tới 700,000-1 triệu tấn.

Nguồn tin: satthep.net

ĐỌC THÊM