Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

HRC Trung Quốc đứng yên trước những bất ổn | satthep.net

Trong suốt tuần trước, cả cung và cầu, của thép cuộn cán nóng nội địa Trung Quốc đều yếu, trong khi các biện pháp kích thích, và các chính sách phong tỏa Covid khắc nghiệt hơn, đang bù trừ cho nhau. Do đó, giá cuộn cán nóng của Trung Quốc, có những thay đổi không đáng kể, cả trong và ngoài nước.

ĐỌC THÊM