Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 31-10-2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MISSY ENTERPRISE ngày 31-10-2021 

CONSIGNEE (MARKS)

UNIT/ Q’TY

DESCRIPTIONS

GW

 

MINH DUC- MINH TAM

90 COILS

PRIME COLD ROLLED STEEL COILS

672.290

TIEN LEN

237 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

4905.190

BAC NAM

65 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

1091.540

BAC NAM

68 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

999.490

BAC NAM

74 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL CHEQUERD COILS

1501.020

QH PLUS

27 COILS

PRIME HOT  ROLLED STEEL CHEQUERD COILS

559.120

HOAN PHUC

96 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

1989.750

 

TOTAL

 

657

 

 

11.718.40