Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 23-11-2023 / 2

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIEN DONG 88 ngày 23-11-2023 / 2

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

YBN INTERNATINAL (VN) CO., LTD

Tole nóng

4 Cuộn

91.753

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

124 Cuộn

2609.593

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

70 Cuộn

1.407.060

TAY NAM STEEL MANU AND TRADING CO., LTD

Tole nóng

25 Cuộn

579.160

TAY NAM STEEL MANU AND TRADING CO., LTD

Tole nóng

20 Cuộn

367.505

TC Tole nóng

243

5055.071

 

SẮT KHOANH

CO-WIN FAS INDUSTRIAL VN JSC

Sắt khoanh

440 Cuộn

1.005.953

MINH VIET HARWARE CO., LTD

Sắt khoanh

175 Cuộn

394.979

POL SHENG FAS (VN) CO., LTD

Sắt khoanh

612 Cuộn

1401.013

Sắt khoanh

1227

2801.945

 

TỔNG CỘNG

 

1470

 

7.857.016