Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 23-10-2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MT HANOI 39 ngày 23-10-2021 

 

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

KY DONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

128 Cuộn

2930.220

TAY NAM STEEL JSC

Tole nóng

41 Cuộn

991.600

 

TỔNG CỘNG

 

169

 

3921.82