Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 22-3-2023 / 2

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JIN XING ngày 22-3-2023 / 2

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

SẮT KHOANH

KIM THANH LOI

SẮT KHOANH

34 COILS

70.019

TOAN THANG

SẮT KHOANH

1160 COILS

2.400.900

APEX

SẮT KHOANH

447 COILS

998.020

TC SẮT KHOANH

1641

3.468.939

 

TÔN NÓNG

VUONG STEEL

TÔN NÓNG

228 COILS

4.999.450

BINH DUONG HOA PHAT

TÔN NÓNG

92 COILS

2.010.820

SEAH

TÔN NÓNG

135 COILS

2.876.397

SMC

TÔN NÓNG

138 COILS

3.023.560

TC TÔN NÓNG

593

12.910.227

 

TÔN MẠ

PHUONG NAM 3

TÔN MẠ

140 COILS

995.616

VU KHANG

TÔN MẠ

18 COILS

133.286

PHU XUAN VIET

TÔN MẠ

190 COILS

1.688.693

PHUONG NAM 3

TÔN MẠ

122 COILS

998.418

PHUONG NAM 3

TÔN MẠ

122 COILS

1.002.157

PHUONG NAM 3

TÔN MẠ

141 COILS

1.005.061

PHUONG NAM 3

TÔN MẠ

142 COILS

1.011.185

TC TÔN MẠ

875

6.834.185

 

TẤM RỜI

TOAN THANG

TẤM RỜI

6 PCS

38.622

TIEN LEN

TẤM RỜI

32 PCS

427.668

TIEN LEN

TẤM RỜI

93 PCS

534.285

ATAD

TẤM RỜI

108 PCS

801.273

BAC VIET

TẤM RỜI

102 PCS

207.972

ANH DUONG

TẤM RỜI

1018 PCS

1.922.327

SAIGON SHIPBUILDING AND MARINE

TẤM RỜI

115 PCS

244.930

PIRIOU VIETNAM

TẤM RỜI

104 PCS

160.475

DAI VINH AN

TẤM RỜI

25 PCS

602.880

BA SON

TẤM RỜI

132 PCS

330.017

ATAD

TẤM RỜI

294 PCS

1.287.886

BAC VIET

TẤM RỜI

165 PCS

252.425

ATAD

TẤM RỜI

183 PCS

771.322

TC TẤM RỜI

2377

7.582.082

 

NIPPON STEEL

LÒNG MÁNG

116 BDLS

500.975

TIEN LEN

LÒNG MÁNG

95 BDLS

416.058

CITICOM

SẮT CÂY

12 BDLS

29.092

VU KHANG

SẮT H

85 BDLS

401.419

 

308

1.347.544

 

TỔNG CỘNG

 

5794

 

32.143.208