Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 22-10-2021

 

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu NEW ENERGY ngày 22-10-2021

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

CTY TNHH SX LE PHAN GIA BINH DUONG

Tole nóng

32 Cuộn

750.679

METAL ONE (VN) CO., LTD

Tole nóng

39 Cuộn

340.018

TIEN LEN STEEL CORP JSC/ METAL ONE (VN) CO., LTD

Tole nóng

4 Cuộn

97.598

TOAN THANG STEEL LA JSC/ METAL ONE (VN) CO., LTD

Tole nóng

16 Cuộn

428.697

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

277 Cuộn

6271.679

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

111 Cuộn

2655.037

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

75 Cuộn

1805.37

SMC STEEL MECHANICAL CO., LTD

Tole nóng

9 Cuộn

206.383

TOAN THANG STEEL LA JSC

Tole nóng

16 Cuộn

432.752

YBN INTERNATINAL (VN) CO., LTD

Tole nóng

28 Cuộn

469.891

YBN INTERNATINAL (VN) CO., LTD

Tole nóng

29 Cuộn

340.913

 

TỔNG CỘNG

 

636

 

13799.017