Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 22-01-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu QI HONG ngày 22-01-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

VUONG STEEL

TÔN NÓNG

429 COILS

9.914.830

VUONG STEEL

TÔN NÓNG

129 COILS

2.951.870

VUONG STEEL

TÔN NÓNG

305 COILS

7.023.450

VUONG STEEL

TÔN NÓNG

433 COILS

9.961.470

VINA ONE

TÔN BĂNG

280 COILS

2.013.420

VINA ONE

TÔN BĂNG

420 COILS

3.049.640

VINA ONE

TÔN BĂNG

208 COILS

1.489.440

VINA ONE

TÔN BĂNG

484 COILS

3488.520

 

TỔNG CỘNG

 

2.688 COILS

 

39.895.660