Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 20-5-2022 / 2

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DATO FORTUNE ngày 20-5-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

VUONG STEEL

TÔN NÓNG

202 COILS

4.640.790

VUONG STEEL

TÔN NÓNG

241 COILS

4.646.910

VUONG STEEL

TÔN NÓNG

102 COILS

2.249.610

VUONG STEEL

TÔN NÓNG

134 COILS

2.669.550

TON DONG A CORPORATION

TÔN NÓNG

269 COILS

4.960.991

DAI THIEN LOC STEEL ONE MEMBER

TÔN NÓNG

119 COILS

2.620.920

DAI THIEN LOC STEEL ONE MEMBER

TÔN NÓNG

114 COILS

2.307.180

SMC TRADING INVESTMENT JSC

TÔN NÓNG

158 COILS

3.447.370

SMC TRADING INVESTMENT JSC

TÔN NÓNG

80 COILS

1.514.030

SMC TRADING INVESTMENT JSC

TÔN NÓNG

3 COILS

63.160

HOA SEN GROUP

TÔN NÓNG

301 COILS

5.583.986

HOA SEN GROUP

TÔN NÓNG

22 COILS

419.694

ITGRESOURCES

TÔN NÓNG

207 COILS

4.928.210

SEAH STEEL

TÔN NÓNG

2 COILS

36.920

SEAH STEEL

TÔN NÓNG

4 COILS

95.190

SEAH STEEL

TÔN NÓNG

1 COILS

23.070

QH PLUS CORP

TÔN NÓNG

25 COILS

703.980

QH PLUS CORP

TÔN NÓNG

46 COILS

1.291.540

THANH TIN STEEL IRON TRADING PRODUCTION CO.,LTD

THÉP KHOANH

262 COILS

594.127

THANH TIN STEEL IRON TRADING PRODUCTION CO.,LTD

THÉP KHOANH

43 COILS

98.156

 

TỔNG CỘNG

 

2.335

 

42.895.384