Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 10-11-2021 / 2

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu LI XIANGngày 10-11-2021 / 2

CONSIGNEE (MARKS)

UNIT/ Q’TY

DESCRIPTIONS

GW

 

MARUICHI SUN STEEL

34 COILS

HOT ROLLED STEEL IN COIL

631.659

SAIGON STEEL

1 COILS

ELECTRO-GALVANIZED STEEL IN COIL

6.880

SAIGON STEEL

3 COILS

ELECTRO-GALVANIZED STEEL IN COIL

21.970

SAIGON STEEL

6 COILS

ELECTRO-GALVANIZED STEEL IN COIL

54.540

SAIGON STEEL

10 COILS

ELECTRO-GALVANIZED STEEL IN COIL

89.660

SAIGON STEEL

31 COILS

ELECTRO-GALVANIZED STEEL IN COIL

237.000

JFE SHOJI STEEL

93 COILS

ELECTRO-GALVANIZED STEEL IN COIL

681.520

JFE SHOJI STEEL

27 COILS

ELECTRO-GALVANIZED STEEL IN COIL

205.480

JFE SHOJI STEEL

17 COILS

ELECTRO-GALVANIZED STEEL IN COIL

132.650

 

TOTAL

 

222

 

 

2.061.350