Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 09-11-2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ALPHA ngày 09-11-2021 

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

TAN THANH QUYEN STEEL CO., LTD

Tole nóng

9 Cuộn

217.218

TAN THANH QUYEN STEEL CO., LTD

Tole nóng

8 Cuộn

188.376

TAN THANH QUYEN STEEL CO., LTD

Tole nóng

32 Cuộn

247.244

TAN THANH QUYEN STEEL CO., LTD

Tole nóng

22 Cuộn

351.839

TAN THANH QUYEN STEEL CO., LTD

Tole nóng

9 Cuộn

221.523

TAN THANH QUYEN STEEL CO., LTD

Tole nóng

48 Cuộn

147.546

TAN THANH QUYEN STEEL CO., LTD

Tole nóng

9 Cuộn

56.063

YBN INTERNATINAL (VN) CO., LTD

Tole nóng

14 Cuộn

154.838

TON DONG A CORP

Tole nóng

217 Cuộn

4864.019

CTY TNHH SX LE PHAN GIA

Tole nóng

31 Cuộn

722.102

 

TỔNG CỘNG

 

399

 

7170.768