Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 09-10-2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu GREAT WENGUANG ngày 09-10-2021 

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE MẠ

ISI STEEL CO., LTD/ DIMO CO., LTD

Tole mạ

12 Cuộn

131.85

ISI STEEL CO., LTD/ SONVUHUY IMP- EXP SERVICE CO LTD

Tole lạnh

56 Cuộn

1153.752

ISI STEEL CO., LTD/ SONVUHUY IMP- EXP SERVICE CO LTD

Tole lạnh

47 Cuộn

1019.706

ISI STEEL CO., LTD/ SONVUHUY IMP- EXP SERVICE CO LTD

Tole lạnh

45 Cuộn

977.869

ISI STEEL CO., LTD/ SONVUHUY IMP- EXP SERVICE CO LTD

Tole lạnh

46 Cuộn

1009.763

NGUYEN TIN STEEL JSC

Tole mạ

96 Cuộn

1001.76

TRUONG GIANG SAI GON STEEL CO., LTD

Tole mạ

32 Cuộn

206.8

SY STEEL VINA JSC

Tole mạ

12 Cuộn

96.86

SY STEEL VINA JSC

Tole mạ

62 Cuộn

589.332

SY STEEL VINA JSC

Tole mạ

48 Cuộn

415.542

SY STEEL VINA JSC

Tole mạ

48 Cuộn

342.725

SY STEEL VINA JSC

Tole mạ

30 Cuộn

212.785

SY STEEL VINA JSC

Tole mạ

48 Cuộn

421.82

CSGT METALS VN JSC

Tole mạ

10 Cuộn

90.375

UNITED JUNBO CO., LTD

Tole nóng

21 Cuộn

363.835

DONG NAI TON CO., LTD

Tole mạ

256 Cuộn

966.615

DONG NAI TON CO., LTD

Tole mạ

270 Cuộn

996.285

PHUC THANH TRADING SERVICE TRANSPORT IM EX COMPANY

Tole mạ

88 Cuộn

388.399

NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC

Tole mạ

24 Cuộn

284.205

JFE SHOJI STEEL VN CO., LTD

Tole lạnh

2 pkgs

16.22

TC Tole mạ

1253

10686.5

 

TOLE NÓNG

TOAN THANG STEEL LA JSC

Tole nóng

24 Cuộn

631.317

QH PLUS CORP

Tole nóng

78 Cuộn

2091.878

CITICOM COMMERCIAL JSC

Tole nóng

10 Cuộn

272.822

TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

Tole nóng

48 Cuộn

1286.051

TOAN THANG STEEL – LA JSC

Tole nóng

38 Cuộn

1020.925

IPC SAIGON STEEL CO., LTD

Tole nóng

18 Cuộn

483.643

VNSTEEL- HOCHIMINH CITY METAL CORP

Tole nóng

40 Cuộn

1071.336

CITICOM COMMERCIAL JSC

Tole nóng

32 Cuộn

866.309

HANA CONS CO., LTD

Tole nóng

10 Cuộn

273.06

TC Tole nóng

298

7995.341

 

TẤM RỜI

CITICOM COMMERCIAL JSC

Tấm rời

191 PCS

536.577

HOA LU COMPANY LTD

Tấm rời

42 PCS

70.179

VIET APRO TRADING SERVICE TECHNOLOGY CORP

Tấm rời

10 PCS

26.753

KIRBY SOUTHEAST ASIA CO., LTD

Tấm rời

167 PCS

478.558

TC Tấm rời

410

1112.067

 

TẤM KIỆN

BMB AND A JSC

Tấm kiện

72  Kiện

311.25

STEEL BUILDER JSC

Tấm kiện

168 Kiện

731.59

IPC SAIGON STEEL CO., LTD

Tấm kiện

228 Kiện

998.99

BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE

Tấm kiện

382 Kiện

1634.1

QUANG MUOI CO., LTD

Tấm kiện

195 Kiện

846.25

KIRBY SOUTHEAST ASIA CO., LTD

Tấm kiện

108 Kiện

480.99

KIRBY SOUTHEAST ASIA CO., LTD

Tấm kiện

72 Kiện

319.59

DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

Tấm kiện

54 Kiện

479.71

ZAMIL STEEL BUILDING VN CO.,LTD

Tấm kiện

148 Kiện

632.8

TC Tấm kiện

1427

6435.27

 

SẮT U

DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

SẮT U

213 Kiện

596.72

DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

SẮT U

75 Kiện

195.55

NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD

SẮT U

144 Kiện

395.124

TC Sắt U

432

1187.394

 

SẮT U + SẮT V

TRUNG TIN KIM STEEL AND TRADING CO., LTD

SẮT U

12 Kiện

39.92

 

SẮT V

DOOSAN HEAVY INDUSTRIES VIETNAM CO., LTD

SẮT V

25 Kiện

125.37

 

SẮT BÓ TRÒN

VIET NAM FORGE PRECISION CO., LTD

Sắt bó tròn

86 Kiện

207.752

 

SẮT HÌNH

DAI DUNG METTALLIC MANU CONS AND TRADE CORP

Sắt hình

23 Kiện

174.696

 

CÁP CUỘN

TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

Cáp cuộn

100 Cuộn

109.768

 

SẮT ỐNG + FLAT BAR

VU KHANG SHIPPING CO., LTD

Sắt ống

215 Kiện

102

 

SẮT ỐNG

SONVUHUY IMP –EXP SERVICE CO., LTD

Sắt ống

90 PKGS

103.49

DIMO CO., LTD/ VNR IM EX CO., LTD

Sắt ống

173 PCS

163.28

TC Sắt ống

263

266.77

 

THIẾT BỊ SẮT ĐƯỜNG RAY + PHỤ KIỆN

PROJECT 3 CONSTRUCTION AND INVESTMENT JSC

Thiết bị

66 PKGS

136.0012

 

TỔNG CỘNG

 

4610

 

28578.8472