Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 09-10-2021 - 2

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ILLOVO RIVER ngày 09-10-2021 - 2

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

KIM QUOC STEELCO, LTD

Tole nóng

229 Cuộn

5050.882

KIM QUOC STEELCO, LTD

Tole nóng

11 Cuộn

237.761

KIM QUOC STEELCO, LTD

Tole nóng

221 Cuộn

4741.680

VUONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

227 Cuộn

4936.686

VUONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

230 Cuộn

5005.157

 

TỔNG CỘNG

 

918

 

19972.166